Narzędzia:

12–13 listopada 2019 r.

legislacja 13.11.2019

12–13 listopada 2019 r. odbyło się 1. posiedzenie Senatu X kadencji, które otworzył prezydent Andrzej Duda. Przybyli na nie przedstawiciele najwyższych urzędów i instytucji państwowych, wojska, duchowieństwa i korpusu dyplomatycznego, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz, premier Mateusz Morawiecki, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Przed posiedzeniem prezydent Andrzej Duda, w towarzystwie marszałek senior Senatu Barbary Borys-Damięckiej oraz byłych marszałków Izby: Bogdana Borusewicza, Stanisława Karczewskiego i Longina Pastusiaka, złożył wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczpospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych i zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Otwierając posiedzenie, prezydent Andrzej Duda podziękował 18,5 mln Polaków, którzy zapewnili wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Powiedział, że jest to dla niego wielka satysfakcja, ponieważ zależy mu na tym, aby „demokracja w Polsce się umacniała, obywatelskość była coraz większa, wraz ze świadomością, że warto brać sprawy w swoje ręce, bo głos ma znaczenie”. „Cieszę się, że w Senacie dzisiaj jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne, prawie tak szerokie, jak w polskim Sejmie” – zadeklarował prezydent. „Wierzę w to, że to będzie dobra kadencja” – oznajmił. Prezydent przypomniał, że głos Senatu był przez niego uwzględniany dużo częściej niż przez jego poprzedników. „Myślę, że będzie to Senat ważny, niewykluczone, że będzie to Senat trudny. Nie ma tutaj dzisiaj jednoznacznej większości senackiej, są senatorowie niezależni, oczywiście, większość mandatów zdobył obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też – jak ja to wolę mówić –zjednoczonych konserwatystów, ale na pewno będzie dyskusja i na pewno będzie debata. I myślę, że wiele z tych debat będzie bardzo ciekawych i wiele z tych debat będzie zasługiwało na uwzględnienie” – podkreślił.

Inauguracyjnemu posiedzeniu przewodniczyła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka, która podziękowała Polakom, także tym rozsianym po całym świecie, za liczny udział w wyborach. Nawiązując do częstego określania Senatu jako izby zadumy i refleksji, powiedziała: „Przez wiele osób jest postrzegany jako organ służący li tylko do zatwierdzania tego, co nadejdzie z Sejmu. Bez własnego stanowiska, w krótkim (..) czasie przyjmującym ustalenia sejmowej opcji większościowej rządzących”. Zaznaczyła jednak, że, jeśli tak było, to „nie znaczy, że tak musi być dalej”. „I my mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian, lepsze procedowanie, rzetelniejsze i uczciwsze, proobywatelskie i zgodne z prawem” – mówiła. Marszałek senior odwołała się do Regulaminu Senatu, zgodnie z którym senatorowie pełnią wolny mandat senatorski, a w swojej działalności kierują się dobrem narodu i własnym sumieniem. „Ta dziesiąta kadencja daje wszystkim senatorom szansę i możliwość osiągnięcia tych szczytnych celów, bo nie wolno nam zapominać, z czyjego wyboru znaleźliśmy się w tych ławach. To nie partie, rząd czy ślepy traf nas wybrał. Wybrali nas obywatele miast, miasteczek, wsi, osiedli, gmin i to są nasi przełożeni, którzy nam zaufali” – mówiła. Apelowała też, aby nie powielać „złych nawyków” z poprzedniej kadencji Senatu. W tym kontekście zwróciła uwagę, że „Senat ma swoją moc”. „Może przeprowadzać swoje inicjatywy ustawodawcze, uchwały, wysłuchania publiczne, prowadzić solidną debatę” – dodała.

Senatorowie złożyli ślubowanie. W wyniku głosowania Izba dokonała też wyboru marszałka Senatu. Został nim senator Tomasz Grodzki (KO), który uzyskał 51 głosów. Marszałek Senatu powiedział, że jego wybór to zwycięstwo demokracji. Oświadczył, że błędne jest myślenie, iż rolą Senatu jest być hamulcowym dla Sejmu. „Senat musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli, czyli zamiast szybkiego prawa ustanawiać dobre prawo” – mówił. Podkreślił, że Senat „jest emanacją narodu”, a to oznacza, że „możemy się spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy, jak mało kto, majestat Rzeczypospolitej i potęgę tego narodu, którego musimy strzec i chronić”. Marszałek Tomasz Grodzki zaznaczył, że przybywa ze Szczecina, w którym „nauczyliśmy się, że można, szanując siebie nawzajem, utrzymywać swoje tradycje, żyć w zgodzie, budując dobrobyt zachodnich rubieży Rzeczpospolitej”. Podkreślił też, że reprezentuje świat medycyny, gdzie przysięga Hipokratesa zobowiązuje do tego, by wszystkich traktować jednakowo. „To nas uczy tolerancji, tego, że każdy Polak, każda Polka, każdy obywatel naszego kraju ma równe prawa, i tego, że różnorodność w naszym narodzie jest jego siłą, ponieważ za różnorodnością idzie kreatywność” – powiedział.

Na wicemarszałków Senatu zostali wybrani senatorowie: Bogdan Borusewicz (KO), Michał Kamiński (PSL), Stanisław Karczewski (PiS) i Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Wybrano również 8 sekretarzy Izby.

Drugiego dnia obrad Izba powołała Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, której przewodniczącym został senator Sławomir Rybicki. Senat, na wniosek tej komisji, podjął uchwały w sprawie powołania komisji senackich i wyboru przewodniczących tych komisji. W obecnej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, senatorowie będą pracować w 16 komisjach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.