Narzędzia:

17 listopada 2011 r.

17.11.2011

Na swoim 2. posiedzeniu Senat powołał stałe komisje i wybrał ich przewodniczących:

 • Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich (przewodniczący Andrzej Misiołek),
 • Komisję Budżetu i Finansów Publicznych (przewodniczący Kazimierz Kleina),
 • Komisję Gospodarki Narodowej (przewodniczący Marek Ziółkowski),
 • Komisję Kultury i Środków Przekazu (przewodniczący Grzegorz Czelej),
 • Komisję Nauki, Edukacji i Sportu (przewodniczący Kazimierz Wiatr),
 • Komisję Obrony Narodowej (przewodniczący Władysław Ortyl),
 • Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (przewodniczący Michał Seweryński),
 • Komisję Rodziny i Polityki Społecznej (przewodniczący Mieczysław Augustyn),
 • Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przewodniczący Jerzy Chróścikowski),
 • Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (przewodniczący Janusz Sepioł),
 • Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (przewodniczący Andrzej Person),
 • Komisję Spraw Unii Europejskiej (przewodniczący Edmund Wittbrodt),
 • Komisję Spraw Zagranicznych (przewodniczący Włodzimierz Cimoszewicz),
 • Komisję Środowiska (przewodnicząca Jadwiga Rotnicka),
 • Komisję Ustawodawczą (przewodniczący Piotr Zientarski),
 • Komisję Zdrowia (przewodniczący Rafał Muchacki).

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.