Narzędzia:

Lista aktualności

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkała się on-line z przedstawicielami Rady Polonii Świata.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie 4 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała na temat odpowiedzi, udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na pytania dotyczące spółki GetBack SA.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Infrastruktury poparła nowelizację ustawy – Prawo lotnicze

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu poświęciła swoje posiedzenie sytuacji prasy lokalnej w Polsce.

8 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła ustawę o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

8 kwietnia 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się za wprowadzeniem 7 poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

7 kwietnia 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniesie 2 inicjatywy ustawodawcze.

7 kwietnia 2021 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła nowelę prawa oświatowego.

7 kwietnia 2021

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z „Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020”

25 marca 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

24 marca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Poprzednia strona