Narzędzia:

2 lipca 2015 r.

02.07.2015

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r., którą przedstawił jej przewodniczący Roman Hauser. Jak poinformował, w 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi wnioski o powołanie 442 osób na stanowiska sędziowskie oraz przyjęła 32 uchwały w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku. Do rady wpłynęły także sprawy dyscyplinarne dotyczące 152 sędziów. W tym okresie zaopiniowano również 189 projektów aktów normatywnych odnoszących się do sądownictwa i sędziów.

W 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa ustanowiła medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, którym wyróżniono 47 sędziów.

Przewodniczący Roman Hauser podkreślił, że KRS nie jest często w stanie zająć stanowiska w sprawie przedłożonych projektów ustaw ze względu na to, że na przedstawienie opinii wyznaczane są zbyt krótkie terminy. Przewodniczący zwrócił również uwagę na potrzebę przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą przywracającą asesurę sądową, a także konieczność wzmocnienia kadry urzędniczej w sądach.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące kryteriów oceniania kandydatów na stanowisko sędziego, uchwał KRS dotyczących powołania na stanowiska sędziowskie osób mimo uchylenia tych uchwał w postępowaniu odwoławczym przez Sąd Najwyższy, jakości pracy sędziów w małych ośrodkach oraz udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. Senator Bohdan Paszkowski polemizował natomiast ze stanowiskiem KRS zawartym w uchwale z 9 grudnia 2014 r. w sprawie nacisków wywieranych na sądy rozpoznające protesty wyborcze. Do obaw i nadziei związanych z wejściem w życie 1 lipca 2015 r. tzw. kontradyktoryjnej procedury karnej odniósł się wiceprzewodniczący KRS płk Piotr Raczkowski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.