Narzędzia:

24 listopada 2021 r.

24.11.2021

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Dotyczy ona umożliwienia województwu małopolskiemu i śląskiemu oraz miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć i stworzenia warunków właściwej organizacji Igrzysk, a także wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract.

Podczas posiedzenia ustawę omówił wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Jak podkreślił, III Igrzyska Europejskie w 2023 r. będą pierwszą w Polsce multidyscyplinarną imprezą sportową rozgrywaną na terenie Unii Europejskiej. Program zawodów obejmuje 19 dyscyplin sportowych; w wypadku 6 dyscyplin igrzyska będą miały rangę mistrzostw Europy i będą się wiązały z kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W jego ocenie poza ewentualnymi sukcesami sportowymi igrzyska pozwolą wzmocnić polską markę na arenie europejskiej, co powinno przynieść pozytywny efekt w dziedzinie turystyki i inwestycji zagranicznych. Do najważniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie wiceminister aktywów państwowych zaliczył przepisy określające warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia igrzysk. W ustawie wskazano też podmioty, które będą mogły realizować te przedsięwzięcia, określono sposób finansowania igrzysk, doprecyzowano zasady udzielania i realizacji zamówień publicznych podmiotom realizującym przedsięwzięcia niezbędne do przeprowadzenia igrzysk, a także zasady utworzenia i działania spółki celowej oraz warunki, jakie musi spełnić umowa o powierzeniu tej spółce realizacji zadań związanych z przygotowaniami do igrzysk. W ustawie wprowadzono także szereg ważnych uproszczeń w procedurach administracyjnych. Jak zaznaczył wiceminister Andrzej Śliwka, w celu zagwarantowania środków na finansowanie niektórych kosztów organizacji igrzysk w ustawie przeznaczono na ten cel 160 mln zł, m.in. na pokrycie kosztów licencyjnych na rzecz EOC (Europejskiego Komitetu Olimpijskiego).

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że samorządom zaangażowanym w przygotowania do igrzysk zależy na jak najszybszym wejściu w życie wszystkich niezbędnych aktów prawnych zarówno ustawy, jak i rozporządzenia.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o zasadność inwestowania w budowę obiektów sportowych, a także o to, czy będą one wykorzystywane po zakończeniu igrzysk. Odpowiadając, wiceminister Andrzej Śliwka wskazał, że planowane inwestycje obejmują przede wszystkim wykorzystanie i modernizację już istniejącej infrastruktury sportowej, m.in. stadionu Wisły Kraków. Planowane są także inwestycje w infrastrukturę miejską.

Podczas obrad senatorowie zapoznali się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło uwagi do ustawy i zaproponowało odpowiednie poprawki. Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, poparty następnie w wyniku głosowania przez połączone komisje.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.