Narzędzia:

25 listopada 2021 r.

25.11.2021

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i będą rekomendowały Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Jak przypomniał przewodniczący komisji samorządu senator Zygmunt Frankiewicz, Senat ponad rok temu podjął inicjatywę senacką w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. „Wtedy zajęliśmy się tą sprawą, ponieważ stwierdzona została luka podatkowa w podatku od nieruchomości, która powodowała od 2016 r. straty lokalnego samorządu we wpływach z tytułu tego podatku na poziomie kilkuset milionów złotych. Nie ma wprawdzie dokładnych szacunków, ale co najmniej miliard złotych przez ten czas wypłynął w sposób zupełnie nieuzasadniony z budżetów niektórych – bo nie wszystkich – jednostek samorządu terytorialnego, a dokładniej: gmin. Ta luka wzięła się z tego, że zwolnione zostały z podatku od nieruchomości całe działki ewidencyjne, na których znajdowała się infrastruktura kolejowa. Orzecznictwo czy interpretacja była taka, że przedsiębiorcy zaczęli z tego korzystać w sposób zupełnie nieuprawniony i całe fabryki czy centra handlowe mogły być zwolnione z opłat, jeżeli tylko na ich terenie była jakakolwiek infrastruktura kolejowa, która spełniała wymagania zapisane w tej ustawie” – mówił senator Zygmunt Frankiewicz. Przewodniczący komisji samorządu podkreślił, że senacki projekt „przeleżał się” w Sejmie przez rok. W końcu odbyło się posiedzenie komisji sejmowej, podczas którego rozpatrywano 2 projekty ustaw: senacki i rządowy, oba dotyczące tej samej sprawy. Projekt rządowy miał szerszy zakres niż senacki i rozszerzał zwolnienia z podatku o 2 grupy – infrastrukturę usługową i infrastrukturę nieczynną. Infrastruktura usługowa została zdefiniowana, miejmy nadzieję, że w sposób precyzyjny, a nie tak jak 5 lat temu, kiedy doprowadziło to do powstania luki podatkowej, „łatanej” przez projekt senacki. Senator Zygmunt Frankiewicz dodał, że przeciwko zwolnieniom infrastruktury usługowej – tak zdefiniowanej – samorządy terytorialne nie wnosiły zastrzeżeń. Jedyne, czego się obawiały, to powstania ewentualnej kolejnej luki, jeżeli nie byłoby to doprecyzowane. Inaczej jest w wypadku infrastruktury nieczynnej. Według samorządów nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż taka infrastruktura nie powinna być zwolniona z podatku bezterminowo. Senator zaznaczył, że podatek od nieruchomości ma nie tylko znaczenie fiskalne, ale również powinien skłaniać do aktywnego gospodarowania nieruchomościami. Jeżeli nie ma żadnych względów, które by powodowały, że właściciel infrastruktury i gruntu nie jest zainteresowany jego szybką aktywizacją, to taki stan – zwłaszcza gdy infrastruktura jest nieczynna, zaniedbana – może trwać bardzo długo. Jeżeli takie miejsca znajdują się w centrach miast, to jest to ich „koszmarna” wizytówka. Dlatego, według senatora Zygmunta Frankiewicza, zwolnienie powinno być terminowe. Dodał, że nie ma wielu gmin z taką infrastrukturą, dla tych jednak, które ją mają, jest to ogromny problem, ponieważ dochody z tytułu podatku od nieruchomości z takich gruntów są ważnym elementem ich budżetu. A jeżeli gminy nie mają zdywersyfikowanych dochodów, to wtedy sytuacja gmin jest całkiem zła. Dlatego komisja i samorządy uznały, że termin wejścia w życie ustawy – 1 stycznia 2022 r. – jest sprawą najważniejszą i w związku z tym, pomimo wad tej ustawy, komisje będą rekomendowały jej przyjęcie bez poprawek.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podziękował, że Senat na obecnym posiedzeniu zajmie się ustawą, która ma na celu wyeliminowanie luki powstałej na gruncie orzeczeń sądów administracyjnych i stosowania wykładni prawa odnoszącej się do interpretacji zapisu dotyczącego udostępniania infrastruktury kolejowej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.