Narzędzia:

24 listopada 2021 r.

24.11.2021

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

Podczas posiedzenia minister przedstawiła plany uruchomienia nowych programów priorytetowych, a także opracowania związanych z nimi aktów prawnych. Omówiła też planowane działania ukierunkowane m.in. na realizację unijnych dyrektyw i innych zobowiązań naszego kraju, a także na negocjowanie ostatecznych ram porozumień między państwami wspólnoty w zakresie ochrony klimatu, transformacji energetycznej, redukcji niskiej emisji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki odpadami.

Senatorowie zapoznali się też legislacyjnymi planami resortu. Jeden z pakietów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody zawiera projekt ustawy odnoszący się do parków narodowych. Zakłada on centralizację parków narodowych i zastąpienie obecnych 23 podmiotów jednym, który w założeniach resortu, miałby wspólne władze i budżet. Miałoby to pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i zarządzaniu. Projekt jest obecnie przed etapem konsultacji międzyresortowych. Kolejny projekt zakłada utworzenie centralnego azylu dla zwierząt. Ma on powstać na gruntach Skarbu Państwa pod Warszawą, w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola. W planach ministerstwa jest także uruchomienie systemu kaucyjnego, umożliwiającego odzyskiwanie większej ilości cennych surowców ze szklanych i plastikowych butelek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.