Narzędzia:

20 lipca 2021 r.

20.07.2021

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omówiła ekspertyzę „Model i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego”. Senatorowie wysłuchali informacji na ten temat, którą przedstawił dr Paweł Szczęśniak z Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak wyjaśnił, przymusowa restrukturyzacja banku stanowi pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i kapitałowych banku, którego funkcjonowanie zagraża stabilności systemu finansowego. W swoim wystąpieniu dr Paweł Szczęśniak omówił główne zasady przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji, instrumenty przymusowej restrukturyzacji, cele przejęcia banku, a także sposoby i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji. Ponadto przekazał informację na temat podmiotu przejmującego, kryteriów, jakie powinien spełniać, oraz wsparcia finansowego dla podmiotu przejmującego bank w restrukturyzacji.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestię współpracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w sytuacji przymusowej restrukturyzacji oraz kwestię pomocy dla osób poszkodowanych w procesie restrukturyzacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

20 września 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją dotyczącą stosowania tzw. czerwonej noty Interpolu

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”