Narzędzia:

9 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm z inicjatywy rządu. Wniosek w tej sprawie, zgłoszony przez senatora Roberta Mamątowa, poparło 5 senatorów, nikt nie był przeciwko, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Podczas posiedzenia ustawę przedstawił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak podkreślił, z inicjatywą jej uchwalenia wystąpiła Prokuratura Krajowa, która „zdiagnozowała problem organizacyjny” dotyczący sposobu zarządzania sumami depozytowymi. Poinformował, że na koniec kwietnia 2021 r. sumy depozytowe zgromadzone na rachunkach prokuratur wynosiły ok. 3,18 mld zł. Wiceminister zaznaczył, że o ile w 2014 r. uporządkowana została sprawa sum depozytowych w sądownictwie, o tyle tego porządku nie zrobiono w  prokuraturach. „Ta ustawa ma charakter właśnie porządkujący” – powiedział.

Nowelizacja zakłada, że środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na tych samych zasadach, jak depozyty sądowe. Dotychczas były one przechowywane w różnych bankach.  Rachunki depozytowe mają być prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Środki w innych walutach mają być natomiast wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty. Jednostki prokuratury nie będą ponosić kosztów prowadzenia przez BGK rachunków depozytowych, a zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane analogicznie jak depozyty sądowe. Zdaniem projektodawców ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych pozwoli na efektywną kontrolę zarządzania tymi środkami. Przechowywane obecnie sumy depozytowe mają być przeniesione na rachunki depozytowe ministra finansów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21 lipca 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 informacje: Prokuratora Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21 lipca 2021 r.

Komisja Śr5odowiska rozpatrzyła nowelizację prawa wodnego

20 lipca 2021 r.

Tematem posiedzenia komisji budżetu była ekspertyza dotycząca modelu i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego.