Narzędzia:

7 kwietnia 2021 r.

edukacja i kultura legislacja 07.04.2021

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i postanowiła zarekomendować Izbie przyjęcie jej bez poprawek.

Przedstawiając nowelizację, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski poinformował, że wprowadza ona dwie zasadnicze zmiany, regulujące kwestie edukacji domowej: likwiduje rejonizację, czyli obowiązek przypisania ucznia do szkoły w województwie jego zamieszkania, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej.

Zgodnie z przepisami  rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka i wybrać szkołę, do której zostaje ono formalnie przypisane. Dziecko uczy się w domu, korzystając ze wsparcia szkoły. Na koniec każdego roku nauki uczeń w szkole, do której jest przypisany, zdaje egzaminy, klasyfikujące do promocji do następnej klasy. Otrzymuje świadectwo jak inni uczniowie uczący się w tej szkole.

Zabierając głos w dyskusji senator Bogdan Zdrojewski podkreślił, że nowelizacja ułatwi edukację domową dzieci polskich za granicą. Pozytywnie ocenił także ustalenie daty wejścia tej ustawy w życie na 1 lipca 2021 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.