Narzędzia:

18 marca 2021 r.

sprawy międzynarodowe 18.03.2021

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznali się z informacjami ambasadorów Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Portugalskiej − podsumowującą prezydencję niemiecką i prezentującą priorytety prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Podsumowując prezydencję niemiecką, ambasador Republiki Federalnej Niemiec Arndt Freytag von Loringhoven przypomniał, że jej motto brzmiało „Razem dla naprawy Europy”. Przypadła ona na okres kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Sukcesem okazało się opracowanie w bardzo krótkim czasie szczepionek przeciw COVID-19 i wdrożenie ich do stosowania w państwach członkowskich. Prezydencja niemiecka główny nacisk kładła na wzmacnianie UE na przyszłość. Ambasador wymienił i omówił 4 priorytety niemieckiej prezydencji: walkę z pandemią COVID-19, budżet UE, zmiany klimatu i politykę zagraniczną.

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański ocenił, że prezydencja niemiecka była sukcesem. Jak stwierdził, podczas pandemii udało się osiągnąć skoordynowane podejście do ograniczeń przepływu osób, zapobiegające zwiększeniu negatywnych skutków gospodarczych. Ogromnym osiągnięciem okazało się przygotowanie szczepionki w rekordowo krótkim czasie. Wiele do życzenia pozostawia natomiast część handlowa przedsięwzięcia, co skutkuje kłopotami z płynnością dostaw szczepionek do krajów UE. Polska i 5 innych państw Unii domagały się skrócenia łańcucha dostaw. Mówiąc o wspólnym rynku – głównym unijnym instrumencie gospodarczym, minister zauważył, że wciąż nie daje się wykorzystywać wszystkich jego rozwiązań. Wskazał ponadto na potrzebę dalszych wskazówek Rady Europejskiej odnośnie do europejskiego systemu handlu emisjami (system ETS). W kontekście paktu w sprawie migracji i azylu za niewystarczające uznał strukturalne zaangażowanie partnerów w ochronę granic wewnętrznych UE.

Informując o priorytetach prezydencji portugalskiej, ambasador Republiki Portugalskiej Luís Manuel Ribeiro Cabaço powiedział, że jej motto to: „Czas na spełnienie obietnic: sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa odbudowa”. Ponieważ prezydencja portugalska przypada także w okresie pandemii, będzie działać na rzecz realizacji ogólnoeuropejskiego programu szczepień oraz Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w odbudowie gospodarczej państw UE po pandemii. Jak wyjaśnił ambasador, Portugalia skoncentruje się na ożywieniu gospodarczym i społecznym (transformacja ekologiczna i cyfrowa, czynniki napędzające wzrost gospodarczy, tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy) i rozwoju filaru socjalnego UE (wzmocnienie strategicznej autonomii Unii otwartej na świat). W kwestii celów politycznych chce działać na rzecz wzmocnienia współpracy Unii z Indiami.

Mówiąc na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji portugalskiej, minister ds. Konrad Szymański podkreślił, że jej kluczowe dla Polski etapy są realizowane. Powtórzył, że zbyt wolne szczepienia przeciw COVID-19 w krajach członkowskich są efektem wadliwości części handlowej strategii unijnej w tym zakresie. Odnosząc się m.in. do cyfryzacji, podkreślił, że UE powinna ustanowić najwyższe standardy w relacjach między największymi platformami cyfrowymi a mniejszymi podmiotami.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.