Narzędzia:

30 listopada 2001 r.

30.11.2001

30 listopada br., z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka, odbyło się w Senacie Forum Parlamentarzystów Pomorza. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych mających reprezentację w obecnym parlamencie.

W forum udział wzięli senatorowie: Anna Kurska, Ewa Serocka, Gerard Czaja, Edmund Wittbrodt, posłowie: Małgorzata Ostrowska, Grażyna Paturalska, Edmund Stachowicz, Gertruda Szumska, Stanisław Kalinowski, Jacek Kowalik, Joanna Senyszyn, Lech Zielonka oraz - specjalnie zaproszony - rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Marcin Pliński.

Marszałek L. Pastusiak podkreślił, że misją parlamentarzystów jest umiejętne godzenie zadań wyznaczonych posłom i senatorom przez konstytucję ze służeniem pomocą instytucjom, władzom, obywatelom regionu, z którego zostali wybrani. Marszałek wyraził przekonanie, że dzięki wspólnej pracy lepiej i skuteczniej będzie można tę misję wypełniać.

Tematem inauguracyjnego spotkania były problemy Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor Marcin Pliński przedstawił osiągnięcia uczelni, a na tym tle problemy, z którymi borykają się władze uczelni. Rektor przekazał posłom i senatorom uchwałę Senatu UG z 29 listopada br., dotyczącą planowanego przez rząd wstrzymania w 2002 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Jak wynika z uchwały, środowisko akademickie nie godzi się na te zmiany, gdyż spowodowałyby one realny spadek i tak niskich wynagrodzeń w szkołach wyższych w porównaniu z płacami w gospodarce narodowej, a w wyniku tego - dalszą ucieczkę nauczycieli akademickich do innych, lepiej płatnych gałęzi gospodarki.

Trwa rozbudowa Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku zostaną oddane nowe budynki dla Wydziału Prawa i Administracji. Niestety, ciągle brakuje należnej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Rektor zwrócił się do parlamentarzystów Pomorza o interwencję w tej sprawie w MENiS.

Rektor Marcin Pliński zaapelował także do posłów i senatorów o wsparcie nowej inwestycji uczelni - budowę biblioteki uniwersyteckiej. Projekt budowy jest ujęty w planach inwestycyjnych MENiS - rzecz w tym, by nie został z niego wykreślony.

Posłowie i senatorowie podkreślili potrzebę ujęcia tego konkretnego projektu inwestycyjnego, jakim jest biblioteka, w planie rozwoju całej uczelni. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka, Uniwersytet Gdański, dysponujący atrakcyjnymi terenami w centrum Trójmiasta, ma szansę stać się - w sensie architektonicznym i funkcjonalnym - najnowocześniejszym uniwersytetem w Polsce.

Uczestniczący w forum parlamentarzyści omówili strategię pomocy gdańskiej uczelni. Podkreślili też potrzebę kolejnych spotkań i wskazali ważne dla regionu zagadnienia, którymi chcieliby się zająć.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.