Narzędzia:

17 listopada 2001 r.

17.11.2001

17 listopada br. marszałek Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych: Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii, Kongresu Polaków w Rosji i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Marszałek L. Pastusiak zwrócił się do przedstawicieli organizacji polonijnych z apelem o utrzymywanie codziennych kontaktów organizacji polonijnych z Senatem RP. Przedstawiciele organizacji polonijnych przedstawili problemy, z jakimi borykają się w krajach, w których mieszkają. Przedstawili również oczekiwania organizacji polonijnych wobec Senatu. "Mamy zaufanie do Senatu i chcemy, żeby współpraca między naszymi organizacjami a Izbą Wyższą polskiego parlamentu rozwijała się owocnie z korzyścią dla Polski i Polaków mieszkających poza Ojczyzną" - podkreślali przedstawiciele organizacji polonijnych.

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Jolanta Danielak, przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą senator Tadeusz Rzemykowski oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.