Narzędzia:

12 listopada 2001 r.

12.11.2001

12 listopada 2001 r. marszałek Longin Pastusiak przyjął delegację Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy. Goście przedstawili marszałkowi historię klubu oraz zakres i cel jego działania. Jak powiedzieli, ideą klubu jest zbliżenie Polski i Litwy, przełamywanie stereotypów na temat stosunków polsko-litewskich. Współpraca polskiego klubu z Litwinami i Polakami na Litwie ma charakter interdyscyplinarny - dotyczy kultury, nauki, a także rolnictwa, ekologii. Przedstawiciele klubu poinformowali o rozszerzaniu swojej działalności również na inne kraje Europy Wschodniej: Ukrainę, Łotwę, Estonię.
Przewodniczący Leon Brodowski zwrócił się o poparcie działalności klubu przez Senat RP oraz o umożliwienie współpracy z s
enacką Komisją Emigracji i Polaków za Granicą.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.