Narzędzia:

31 października 2001 r.

31.10.2001

31 października br. marszałek Longin Pastusiak spotkał się z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzejem Stelmachowskim.

Rozmowa dotyczyła działalności i zadań realizowanych przez stowarzyszenie na rzecz Polonii i Polaków za granicą, finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu.

Prof. A. Stelmachowski przedstawił najważniejsze cele i zamierzenia "Wspólnoty". Wyraził przekonanie, że Senat nadal będzie sprawować patronat nad Polonią i Polakami za granicą.

Marszałek L. Pastusiak zapewnił, że dołoży starań, aby gospodarowanie środkami przeznaczonymi w budżecie Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią było racjonalne i zgodne z celami polityki naszego kraju wobec polskich środowisk za granicą.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Miliardy wyrzucone w błoto” – debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

W dyskusji na temat celowości tej inwestycji, zorganizowanej z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego, udział wzięli senatorowie, eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.