Narzędzia:

31 października 2001 r.

31.10.2001

31 października br. marszałek Longin Pastusiak przyjął przedstawicieli Polskiego Klubu Biznesu z prezesem Ryszardem Konwerskim.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału 17-milionowej Polonii w celu ożywienia gospodarczego kraju, a szczególnie wspierania rozwoju małych i średnich firm.

W rozmowie podkreślano, że Polski Klub Biznesu jest od wielu lat inicjatorem powstawania za granicą klubów gospodarczych, np. Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Gospodarczego czy Polsko-Szwedzkiego Klubu Gospodarczego. Organizacje te przyczyniają się do inicjowania i rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Zdaniem przedsiębiorców, istnieje potrzeba zakładania takich organizacji gospodarczych na Wschodzie. Takie działania podjęto już na Litwie , Ukrainie i w Rosji.

Goście przedstawili marszałkowi propozycję współpracy Polskiego Klubu Biznesu z komisjami senackimi, które doświadczenia zdobyte przez przedsiębiorców mogłyby wykorzystać w kontaktach gospodarczych Polski z Zachodem. Zadeklarowali także kontynuowanie pomocy Polakom z Kazachstanu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie została otwarta wystawa pokonkursowa "Zwierzę to nie rzecz"

Najwyższy czas, aby zatroszczyć się o naszych braci mniejszych – apelowała podczas otwarcia wystawy Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

28. posiedzenie Senatu − drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

28. posiedzenie Senatu − pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad