Narzędzia:

31 października 2001 r.

31.10.2001

31 października br. marszałek Longin Pastusiak przyjął przedstawicieli Polskiego Klubu Biznesu z prezesem Ryszardem Konwerskim.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału 17-milionowej Polonii w celu ożywienia gospodarczego kraju, a szczególnie wspierania rozwoju małych i średnich firm.

W rozmowie podkreślano, że Polski Klub Biznesu jest od wielu lat inicjatorem powstawania za granicą klubów gospodarczych, np. Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Gospodarczego czy Polsko-Szwedzkiego Klubu Gospodarczego. Organizacje te przyczyniają się do inicjowania i rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Zdaniem przedsiębiorców, istnieje potrzeba zakładania takich organizacji gospodarczych na Wschodzie. Takie działania podjęto już na Litwie , Ukrainie i w Rosji.

Goście przedstawili marszałkowi propozycję współpracy Polskiego Klubu Biznesu z komisjami senackimi, które doświadczenia zdobyte przez przedsiębiorców mogłyby wykorzystać w kontaktach gospodarczych Polski z Zachodem. Zadeklarowali także kontynuowanie pomocy Polakom z Kazachstanu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Miliardy wyrzucone w błoto” – debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

W dyskusji na temat celowości tej inwestycji, zorganizowanej z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego, udział wzięli senatorowie, eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.