Narzędzia:

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego

03.08.2022
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego przygotuje projekt nowego prawa elektrycznego. W trakcie posiedzenia, które odbyło się 3 sierpnia 2022 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył specjalistom z dziedziny elektryki i energetyki akty powołania na ekspertów zespołu. Odbyła się też dyskusja podsumowująca roczną pracę zespołu.

Marszałek Senatu  przypomniał, że celem zespołu jest przygotowanie nowej ustawy w tej materii po ponad 100 latach od wejścia w życie obowiązującego aktu prawnego. Zaapelował, aby nowe przepisy elektryczne były przemyślane, aby znalazły poparcie większości senatorów. Zdaniem Marszałka nie należy obarczać dodatkowymi obowiązkami samorządów, które i tak już są nadwerężone przez działania obecnego rządu.  

Przewodniczący zespołu, senator Stanisław Lamczyk podkreślił, że transformacja jest konieczna, bo polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na kryzys elektryczny. W jego ocenie obowiązująca ustawa  nie przyczyni się do poprawy sytuacji i konieczne są zmiany. Przewodniczący dodał, że po trwających rok konsultacjach i za zgodą Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego, może zapowiedzieć, że zespół przy współpracy z ekspertami zaproponuje nowe prawo elektryczne. „Przeanalizowaliśmy prawo czeskie, niemieckie i szwajcarskie,  które są bardzo proste i będziemy się na nich wzorować” – powiedział senator.

Ekspertami Zespołu zostali: Sławomir Cieślik, Jacek Dach, Adam Kielak, Zbigniew Krzemiński, Henryk Majchrzak, Jan Popczyk, Piotr Szymczak i Lech Żach. 

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak, przypomniał, że liczy ono już 103 lata i zrzesza 19 tysięcy członków. Zdaniem prezesa to duży potencjał intelektualny i zawodowy, który można wykorzystać przy opracowaniu nowej ustawy elektrycznej. Podkreślił, że stowarzyszanie jest apolityczne i bardzo aktywnie pracowało przy pierwszej ustawie elektrycznej. Dodał, że był to ogromny sukces, który jednak nie został doceniony. „Ustawa była najbardziej nowoczesna w Europie, ale ówczesne wykorzystanie energii elektrycznej było bardzo niskie” - podkreślił. Prezes wyraził wdzięczność Marszałkowi za przyznanie senackiego medalu dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich i zadeklarował współpracę ekspercką. Stowarzyszenie jednoczy środowiska przemysłowe, uczelnie wyższe, szkoły i inne organizacje m.in. komitet elektrotechniki.

Piotr Szymczak wskazał na wagę edukacji i uświadomienia społeczeństwu problemu elektrycznego w Polsce. Jego zdaniem potrzebę opracowania nowej ustawy elektrycznej muszą dostrzec wszystkie środowiska. „Zazwyczaj jest tak, że dopiero jak występują braki w dostawie elektryczności, to dostrzegamy zagrożenie” – mówił .

Prof. Jan Popczyk zwrócił uwagę na trzy główne kwestie, od których należy rozpocząć transformację systemu dostawy energii elektrycznej w Polsce, w szczególnym czasie wojny Rosji z Ukrainą. Po pierwsze należy ustalić podstawowe definicje i stworzyć doktrynę, po drugie - stworzyć osłonę dla konkurencji między elektroprosumenckimi rynkami wschodzącymi a rynkami schodzącymi należącymi do wielkoskalowej energetyki poprzez potencjalne prawo elektryczne, po trzecie - powołać nowe instytucje, tj. urząd ds. rozwoju elektroprosumeryzmu.  „Wchodzimy dziś na wyższy szczebel potrzeb energetycznych. Paliwa kopalniane należą do 10 państw, z których tylko jedno jest demokratyczne (USA). Podstawy fundamentalne transformacji muszą łączyć się z geopolityką. Musimy zrezygnować z paliw kopalnianych i bezpieczeństwa energetycznego. To pożegnanie z wielkoskalową energetyką korporacyjną, z zasiedziałymi podmiotami” - podkreślił. Dodał, że nadchodzą najtrudniejsze momenty kryzysu energetycznego, będą one miały miejsce w ostatnim w tym roku kwartale i w pierwszym - w przyszłym roku, w tzw. szczycie jesienno-zimowym. „Kryzys energetyczny jest silny i musimy działać już. Jeżeli mamy koncepcje, która łączy się z geopolityką, to musimy podejmować działania kryzysowe i musimy je podejmować w taki sposób, aby respektowały, harmonizowały z celami długoterminowymi, bo inaczej będziemy tylko pogłębiali chaos” - mówił.

Zdaniem Jana Popczyka musimy się przygotować do kryzysu, poprzez inwestycje elektroprosumenckie oraz w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Ekspert sugerował, aby został  w tym celu  uruchomiony system kredytów z możliwością ich umarzania.

„Jesteśmy zobowiązani przygotować takie prawo, które pozwoli obywatelom budować i modernizować domy i mieszkania, tak aby wykorzystywały odnawialne źródła energii, co zmniejszy koszty ich utrzymania” – podsumowała senator Danuta Jazłowiecka, wiceprzewodnicząca zespołu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.