Narzędzia:

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

22.06.2022
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

22 czerwca br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku odbyło się uroczyste wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie efektów społeczno-gospodarczych programu „Polski Bon Turystyczny” – wsparcia gospodarczego dla rodzin i podmiotów z branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną przez pandemię COVID-19. W posiedzeniu uczestniczyli także senatorowie z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na czele z wiceprzewodniczącym Ryszardem Majerem.

Przewodnicząca Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Maria Koc, dziękując dyrekcji Podlaskiej Opery i Filharmonii za umożliwienie odbycia posiedzenia wyjazdowego komisji, zwróciła uwagę na symboliczne znaczenie tej instytucji: „jest to jedyna w kraju opera na wschód od Wisły i cieszymy się, że możemy gościć w tym miejscu”.

Podkreśliła, że po dwóch latach realizacji programu „Polski Bon Turystyczny” przyszedł czas na podsumowanie jego efektów. Jak wynika z danych przekazanych przez Polską Organizację Turystyczną, program w ponad 80% został zrealizowany, a do podmiotów z branży turystycznej trafiło dotychczas ponad 2 miliardy 300 milionów zł. Tymczasem - jak mówiła - „na Podlasiu bon turystyczny został wykorzystany tylko w 50%, a wyjazdowe posiedzenie komisji senackiej ma na celu promocję tego programu, aby jak najwięcej osób z niego skorzystało”. Senator Maria Koc przypomniała, że dzięki bonom turystycznym polskie rodziny z dziećmi mogły – i nadal mogą, do 30 września br. – skorzystać z wypoczynku w Polsce, bo ponad 7 mln polskich dzieci otrzymało ten bon. „Trzeba przypominać rodzinom, że warto z niego skorzystać, by te pieniądze nie przepadły” - zaznaczyła przewodniczaca Komisji Gospodarki Narodowej. Przypomniała, że bon o wartości 500 zł przyznano rodzicom z dziećmi i mogą oni samodzielnie go pobrać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością przewidziano bon o wartości 1000 zł. Przewodnicząca Maria Koc podkreśliła  że program powstał w odpowiedzi na problemy branży turystycznej spowodowane przez pandemię Covid-19. „Bon turystyczny to ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców, ponieważ to branża turystyczna najbardziej ucierpiała na epidemii koronawirusa i zamknięciu” – zaznaczyła.

O założeniach i przebiegu realizacji programu „Polski Bon Turystyczny” mówiła dyrektor Departamentu Polskiego Bonu Turystycznego w Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wendeker. Na program przeznaczono łącznie 4 miliardy zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Świadczeniem objęto prawie 7,3 mln dzieci w tym ponad 193 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dotychczas aktywowano bony dla ponad 5,8 mln dzieci. W programie zarejestrowało się blisko 30 tysięcy polskich podmiotów turystycznych. Dzięki płatnościom zrealizowanym za pomocą bonów na konta przedsiębiorców oraz podmiotów oferujących transport, usługi przewodnickie, organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, a także gastronomii i rozrywki wpłynęło ponad 2,3 mld zł. W największym stopniu wykorzystano PBT w województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i dolnośląskim. Dyrektor Wendeker podkreśliła, że dzięki PBT znacząco wzrosła liczba zarejestrowanych podmiotów turystycznych i gastronomicznych. Co trzecia firma objęta programem poprawiła swoją płynność finansową, a dwie trzecie firm zyskało nowych klientów. Za bardzo istotny efekt społeczny można uznać fakt, że 26% dzieci dzięki PBT mogło po raz pierwszy skorzystać z wypoczynku w obiekcie turystycznym.

O pracach nad platformą do obsługi Polskiegu Bonu Turystycznego opowiedział członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Włodzimierz Owczarczyk. Wszystkie transakcje związane z realizacją bonów są realizowane i rozliczane online. W kilka tygodni stworzono proste i intuicyjne narządzie informatyczne, a jego użytkownicy przekonali się, że korzystanie z usług elektronicznych ZUS jest o wiele prostsze i szybsze niż oczekiwanie w kolejkach w urzędzie.

Senator Bogusława Orzechowska zauważyła, że bon turystyczny nakłonił wiele osób, by skorzystać z niego za pośrednictwem PUE ZUS, co w efekcie przyczyni się do przyśpieszenia informatyzacji. Zdaniem senator, to pokazuje, że „nie ma w Polsce takiego miejsca, żeby ktoś sobie z tym nie poradził”.

W trakcie debaty rozmawiano o trudnej sytuacji sektora turystycznego, zwłaszcza na Podlasiu i na Lubelszczyźnie.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Anna Salamończyk-Mochel zwróciła uwagę, że na trzy ostatnie miesiące obowiązywania programu przypadają miesiące wakacyjne i należy wykorzystać ten czas na jak najszerzej zakrojoną kampanię promocyjną, żeby spożytkować wszystkie przeznaczone na program środki.

Według senatora Dobkowskiego „bon spełnił swoje zadanie, wiele dzieci, które do tej pory nigdzie nie wyjeżdżały, miało okazję do zwiedzenia Polski i odpoczynku”. Senator zwrócił jednak uwagę, że „do wielu rodzin nie dotarła jeszcze informacja, że nadal można skorzystać z bonu turystycznego”, więc kampania promocyjna powinna ten problem rozwiązać.

W trakcie debaty rozmawiano o trudnej sytuacji sektora turystycznego na Podlasiu.Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił uwagę na fakt, że region ten dotknęły problemy wynikające nie tylko z sytuacji epidemicznej, ale także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i wprowadzenie we wrześniu ubiegłego roku stanu wyjątkowego. Podkreślił, że cały pas, w którym znajdują się m.in. Białowieża i Kruszyniany, był przez długi okres wyłączony z programu PBT w związku z ograniczeniem możliwości wjazdu na te tereny. Przedsiębiorcom wypłacono wprawdzie odszkodowania, ale nie zrekompensowało to im utraconych dochodów, nie był możliwy swobodny rozwój turystyki. Wojewoda Paszkowski zaapelował do senatorów o zainicjowanie prac nad nowelizacją przepisów umożliwiających wydłużenie realizacji programu. Podkreślił, że jest to rozwiązanie oczekiwane przez przedsiębiorców w tym regionie.

Senator Wojciech Piecha ocenił, że warto pomóc hotelarzom i przedsiębiorcom z terenów przygranicznych. „Sytuacja przy granicy z Białorusią i wojna w Ukrainie powodują, że ruch turystyczny w tych rejonach nie jest w pełni wykorzystany. Mam nadzieje, że od 1 lipca to się zmieni, gdy będziemy mogli korzystać z pasa przygranicznego” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senator ziemi podlaskiej Mariusz Gromko poparł postulat wyrażony przez wojewodę podlaskiego i zauważył, że Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas wyjazdu studyjnego starała się zorganizować spotkania w najpiękniejszych zakątkach Podlasia z przedstawicielami samorządów i branży turystycznej, by dowiedzieć się, jakie są najpilniejsze potrzeby i znaleźć dobre rozwiązania. Wyraził też nadzieję, że program przyczyni się do promocji Polski turystycznej wśród Polaków, zwłaszcza tych, którzy dotychczas korzystali z wczasów zorganizowanych za granicą, a także że środki pozyskane przez przedsiębiorców, zostaną dobrze wykorzystane i częściowo zainwestowane w zwiększenie atrakcyjności regionu.

Z kolei senator Dorota Tobiszowska wyraziła przekonanie, że bon turystyczny w jakiejś formie powinien być kontynuowany. „Tutaj pieniądze wykorzystywane są w określonym celu, wsparcia turystyki i wsparcia polskich rodzin, i obie strony – przedsiębiorcy i rodziny – są zadowolone” – powiedziała.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Ryszarda Majera „każda inwestycja w gospodarkę daje nam efekt w polityce społecznej – im więcej będziemy w gospodarkę inwestować, tym mniej osób będzie korzystać z pomocy ośrodków polityki społecznej i przychodzić po zasiłki”. Senator Majer podkreślił, że państwo solidarne powinno wciąż poszukiwać nowych narzędzi wsparcia rozwoju społecznego. I bon turystyczny jest jednym z pozytywnych przykładów takich narzędzi, „które wpływają na społeczeństwo i zachęcają je do rozwoju”.

Senator Ewa Gawęda wskazała, że program „Polski Bon Turystyczny” stanowi zachętę dla całej branży turystycznej do poszerzania i polepszania jakości usług. „Wszystko dzięki dużej konkurencyjności, bo to beneficjenci tego bonu wybierają dane firmy, a to motywuje przedsiębiorców, by konkurować ze sobą” – zauważyła senator.

Przewodnicząca Maria Koc, podsumowując debatę, oceniła, że bon spełnił pokładane w nim oczekiwania i wsparł rozwój turystyki. „Polski Chcieliśmy spowodować, by turysta wracał do znanych sobie miejsc. Mogły skorzystać też na tym programie mniejsze ośrodki, np. gospodarstwa agroturystyczne, które przystąpiły do programu i mogły z tego skorzystać”. W ocenie senator Koc Polacy chcą wypoczywać w kraju. „Odkryliśmy, że Polska jest ciekawa. Bon miał zachęcić Polaków do korzystania z wypoczynku w kraju, i to się udało” - podkreśłiła przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji poprzedziło otwarcie przez senator Marię Koc okolicznościowej wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”, która ukazuje historię Izby Wyższej ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Jak powiedziała senator Koc, Senat jest emanacją wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Po wystawie, usytuowanej przed pałacem Branickich w Białymstoku gości oprowadziła Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Miliardy wyrzucone w błoto” – debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

W dyskusji na temat celowości tej inwestycji, zorganizowanej z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego, udział wzięli senatorowie, eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.