Narzędzia:

Delegacja Komisji Obrony Narodowej z wizytą w Rumunii

bezpieczeństwo 19.05.2022
Spotkanie z senatorami Komisji Spraw Zagranicznych - fot. Kancelaria Senatu

Przewodniczący komisji senator Jarosław Rusiecki oraz zastępca przewodniczącego senator Rafał Ślusarz w dniach  16-18 maja br. złożyli wizytę w Bukareszcie na zaproszenie przewodniczącej Komisji Obrony, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Narodowego Senatu Rumunii Nicolety Pauliuc. Polskim parlamentarzystom towarzyszył ambasador RP w Rumunii Maciej Lang.

Obok spotkań z komisją obrony rumuńskiego Senatu odbyły się spotkania z przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych na czele z wiceprzewodniczącą Robertą-Almą Anastase i Komisji do Spraw Europejskich z przewodniczącym Angel Tîlvăra. Polska delegacja spotkała się m.in. z sekretarzem stanu ds. polityki obronnej, planowania i stosunków międzynarodowych Ministerstwa Obrony Narodowej Simoną Cojocaru.

W trakcie prowadzonych rozmów strona rumuńska podkreślała swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Rumunia wskazuje Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie oraz potrzebę działania na rzecz wzmacniania wschodniej flanki NATO. Podkreślano również potencjalne niebezpieczeństwo dla Republiki Mołdawii w wymiarze militarnym i energetycznym. Omawiano także propozycję Sekretarza Generalnego NATO w sprawie rewizji Koncepcji Strategicznej NATO i ukończenia prac nad nową formułą strategiczną przed szczytem w Madrycie.

Senatorowie odwiedzili także Międzynarodową Wystawę Obrony Morza Czarnego i Lotnictwa – BSDA 2022, gdzie spotkali się z przedstawicielami Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Rumunii. Przewodniczący Komisji Obrony senator Jarosław Rusiecki podczas rozmowy z żołnierzami podkreślił ich duży wkład w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

Deputowani spotkali się w Senacie z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Przewodniczący obu Grup podpisali wspólne oświadczenie upamiętniające pomoc Iranu dla armii gen. Andersa.