Narzędzia:

W Senacie o potrzebie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sporcie

11.05.2022
Fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

11 maja 2022 r. w Senacie debatowano na temat rozwiązań mających zapobiegać dyskryminacji i nadużyciom wobec kobiet i dziewczynek, ze szczególnym uwzględnieniem sfery sportu. O potrzebie podejmowania działań w tym zakresie mówiono podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet, zorganizowanego z inicjatywy jego przewodniczącej posłanki Małgorzaty Niemczyk. W ocenie większości uczestniczek posiedzenia równość płci w polskim sporcie pozostawia wiele do życzenia. I tak kobiety nie mają zapewnionego równego dostępu do ciał zarządczych związków sportowych, mimo przygotowania zawodowego nie mają też równego z mężczyznami udziału w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Problem nierównego traktowania ze względu na płeć ujawnia się już na etapie najmłodszych zawodniczek, trenowanych często wyłącznie przez mężczyzn, na obozach i zgrupowaniach pozostawionych samym sobie bez wsparcia ze strony kobiet instruktorek czy trenerek. Zdaniem posłanki Małgorzaty Niemczyk należy przeprowadzić audyt sportu kobiecego w Polsce, który pokaże rzeczywiste problemy i skalę nierówności płci w polskim sporcie. Według wiceprzewodniczącej posłanki Agnieszki Hanajczyk Ministerstwo Sportu nie robi nic, by te problemy rozwiązać, tkwi  w zupełnie innej rzeczywistości, pojmując rolę kobiety w tradycyjny sposób, przede wszystkim jako matki i żony. Jak wskazywały zabierające głos w dyskusji przedstawicielki związków sportowych, bardzo daleko nam do  przestrzegania zasad równościowych na poziomie zbliżonym do krajów skandynawskich. Dlatego postanowiono zwrócić się do Ministerstwa Sportu o pisemną odpowiedź, jakie strategie i plany resort przygotowuje w celu rozwiązania problemów sygnalizowanych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet.

Problem równości kobiet i mężczyzn dostrzega rzecznik praw obywatelskich, zdaniem którego konieczna jest nowelizacja ustawy o równym traktowaniu i wprowadzenie do niej zapisu dotyczącego równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sporcie. Kolejny krok to przyjęcie przez związki sportowe regulaminów równościowych i antymobingowych, przeciwdziałanie molestowaniu i przemocy seksualnej, a także ze względu na płeć. Należałoby też zastanowić się nad wprowadzeniem  rozwiązań wyrównawczych takich jak kwoty czy parytety w różnego rodzaju sportowych ciałach przedstawicielskich. Jak wskazywano podczas dyskusji, wiele państw wprowadziło kwoty i parytety, zastosowało też zachęty finansowe polegające na budżetowaniu równouprawnienie płci.

W debacie podnoszono też bardzo ważny wątek związany z równouprawnieniem płci, stanowiący niejako „szarą strefę”, o jakiej niechętnie się mówi, polegającą na molestowaniu, nierównym traktowaniu, wyzywaniu, maltretowaniu czy dochodzeniu do różnego rodzaju sytuacji seksualnych. Niestety, takie sytuacje mają miejsce w polskim sporcie na wszystkich jego poziomach. Nie dotyczyła ich jednak informacja przekazana podczas posiedzenia zespołu przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

Deputowani spotkali się w Senacie z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Przewodniczący obu Grup podpisali wspólne oświadczenie upamiętniające pomoc Iranu dla armii gen. Andersa.