Narzędzia:

Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wizyta studyjna KGNiI

bezpieczeństwo 11.05.2022
Wizyta studyjna KGNiI i KŚ w Porcie Szczecin (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu).
Członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska wizytowali Morski Port w Szczecinie, budowę terminala LNG oraz tunelu w Świnoujściu, a także Terminal Promowy i OT Port.
 
10 maja członkowie senackich komisji spotkali się z prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Krzysztofem Urbasiem. Rozmawiali o wymianie handlowej drogą morską, zapotrzebowaniu na większe parametry statków i powierzchnie składowe.
 
Szczecin i Świnoujście tworzą największy kompleks portowy na południowym Bałtyku. Rocznie w Szczecinie przeładowuje się 33,2 mln ton węgla, rudy, zboża i innych surowców. Trwa modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Wartość projektu to prawie 2 mld zł, a ponad 60 procent tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Oprócz tego powstają m.in. nowe umocnienia brzegowe i budowle regulacyjne. Dzięki inwestycjom do portów w Szczecinie i Świnoujściu będą mogły wpływać większe statki transportowe.
 
11 maja senatorowie z obu komisji wizytowali terminal LNG w Świnoujściu w związku z programem jego rozbudowy. Omówiono także status projektu Baltic Pipe. Gazociąg ten połączy Polskę ze źródłami gazu, które znajdują się na szelfie norweskim. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w Polsce.
 
Członkowie senackich komisji odwiedzili także budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Tunel powstaje pod rzeką Świną. Będzie miał 3,2 km długości. Budowa jest na etapie drążenia. Trwa wykonywanie wyjść awaryjnych. Obiekt ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku. Wartość inwestycji to prawie 2 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to finansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. Senatorowie rozmawiali o tym przedsięwzięciu z dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukaszem Lendnerem.
 
12 maja w Świnoujściu senatorowie z KGNiI i KŚ spotkali się z kierownictwem Terminalu Promowego i OT Portu.
 
Terminal Promowy Świnoujście obsługuje rocznie milion pasażerów, 250 tys. samochodów osobowych i pół miliona tirów. W terminalu prowadzone są prace budowlane, które pozwolą na zwiększenie obsługi transportu kolejowego. Członkowie komisji rozmawiali z prezesem zarządu terminala Markiem Kowalewskim oraz kapitanem promu „Polonia” Unity Line Grzegorzem Bordychem o trwających inwestycjach oraz transporcie promowym w regionie. Senatorowie wizytowali także OT Port – największy na polskim wybrzeżu terminal do obsługi węgla, rudy, koksu i zboża, przeładowujący rocznie do 6 mln ton materiałów – gdzie trwa rozbudowa placów składowych.
 
Senatorowie z KGNiI we wrześniu ubiegłego roku oglądali przekop Mierzei Wiślanej w Gdańsku. Spotkania w Szczecinie i Świnoujściu są kontynuacją wizyty w Gdańsku.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.