Narzędzia:

„Warto być przyzwoitym” – w Senacie o wizji polityki Władysława Bartoszewskiego

25.04.2022
Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

„Polityka i przyzwoitość. Wartości Władysława Bartoszewskiego” to temat konferencji, która odbyła się w Senacie 25 kwietnia 2022 r. Spotkanie zorganizowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego w ramach ustanowionego przez Senat roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Otwierając konferencję, wicemarszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że jest ona kolejnym wydarzeniem, które Senat organizuje z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego. Jak podkreślił, w Polsce jest on pamiętany „nie tylko za to, co robił po wojnie, ale także za okres wojenny i za to, że jako profesor przekazywał swoje wartości młodszemu pokoleniu”. Wicemarszałek zaznaczył, że w latach siedemdziesiątych XX w. uczestniczył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w monograficznych wykładach Bartoszewskiego poświęconych Polskiemu Państwu Podziemnemu. „Dla mnie i moich kolegów te wykłady nie miały tylko wartości historycznej” – podkreślił. Jak mówił, dzięki wykładom młodzi opozycjoniści starali się budować „pomost” pomiędzy swoją rzeczywistością a czasami, w których młody Bartoszewski „podjął się realizacji wartości, w które wierzył”. „To były zupełnie różne okresy, ale dla nas Władysław Bartoszewski był tym człowiekiem, który swoim życiem mówi, że należy działać, należy się sprzeciwiać złu, niezależnie od kosztów, które trzeba będzie ponosić” – mówił wicemarszałek Bogdan Borusewicz. Przypomniał również, że Władysław Bartoszewski po 1989 r. był znaczącym politykiem, pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji państwowych, był m.in. ważnym senatorem, będąc Polakiem, niósł także wartości europejskie.

W ocenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana Klicha dorobek Władysława Bartoszewskiego wciąż jest „żywy”, można na nim budować zarówno spojrzenie na sprawy, które dotyczą polskiej sytuacji bieżącej, jak i sprawy międzynarodowe. Według senatora w tych trudnych czasach potrzebna jest debata poświęcona tej wybitnej postaci – jednemu z architektów polskiej polityki zagranicznej i demokracji opartej na wartościach, obronie praw człowieka, wolnościach obywatelskich, respektowaniu praw mniejszości, a przede wszystkim pamięci historycznej. Senator Bogdan Klich apelował, by rozmawiając o doktrynie Bartoszewskiego, próbować wycisnąć z niej jak najwięcej „współczesnego soku”.  Jak wskazywał, obecnie stoimy przed największymi od 1990 r. wyzwaniami dla Polski zarówno wewnętrznymi, jak i za granicą. „Jestem przekonany, że Władysław Bartoszewski na każde z tych pytań, które się pojawiają w debacie publicznej, miałby swoją odpowiedź”. Według senatora odpowiadałby ona jak zwykle w sposób pewny, zdecydowany, trafiając w punkt. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE nawiązał też do „doktryny przyzwoitości” Władysława Bartoszewskiego oraz jej wpływu na sprawy międzynarodowe. W swojej doktrynie wskazywał wartości służące pojednaniu polsko-niemieckiemu i polsko-żydowskiemu, „widział nowy kształt bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych opartych na wartościach, opartych na zasadach”.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, Władysław Bartoszewski był postacią wyjątkową, niezaprzeczalnym autorytetem moralnym. Swój sposób uprawiania  polityki oparł na wartościach, tolerancji i dialogu. Walczył o pojednanie polsko-niemieckie i polsko-żydowskie. W polsko-niemieckim porozumieniu widział drogę do budowy silnej Europy. Bartoszewski nie bał się stawiać trudnych pytań – robił to z wdziękiem i bez zahamowań.   Przez większą cześć życia bronił wyznawanych wartości bez szans na sukces. Jak wskazywano, niezależnie od czasu i okoliczności, Bartoszewski podejmował właściwe decyzje, oparte na fundamencie wartości i przyzwoitości. Było tak, gdy działał w Żegocie, sprzeciwiał się totalitaryzmowi czy podpisywał apel w sprawie aneksji Krymu w 2014 r.  Jak podkreślano, zawsze stawał po właściwej stronie. Bartoszewskiemu przyświecała wizja demokratycznej Polski, Europy tolerancji i dialogu, tożsamości zbiorowej włączającej sąsiadów, a nie ich wykluczającej. W ocenie Bartoszewskiego pamięć i wybaczenie nie były ze sobą sprzeczne, tak jak nie były sprzeczne polityka i moralność. Według niego u podstaw polityki muszą leżeć podstawowe wartości. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, pytanie o moralny fundament polityki wraca ze szczególną siłą dziś, kiedy patrzymy na barbarzyńską wojnę Putina.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

Obradowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

„Pracownicy i pracodawcy” – debata młodzieży w Senacie

W Senacie 20 maja 2022 r. młodzi ludzie dyskutowali ze specjalistami o problemach pracowników na rynku pracy w Polsce.

Konferencja pt. „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu”

Centralny Port Komunikacyjny tematem konferencji w Senacie w poniedziałek, 23 maja.