Narzędzia:

Debata na temat najnowszych propozycji rządu dotyczących zmian podatkowych

22.04.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Na konieczność uporządkowania polskiego systemu podatkowego, aby był stabilny, długookresowy i sprawiedliwy, a także na potrzebę przyjęcia karty dobrych praktyk podatkowychwskazywali uczestnicy posiedzenia senackich zespołów: ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju 22 kwietnia br. „Rok 2022 – chaos podatkowy, a sytuacja podatników i przedsiębiorców”. Uczestnicy senackiego spotkania dyskutowali w ramach 2 paneli: „Skomplikowanie zasad opodatkowania dochodu – cała prawda o składce zdrowotnej” i „System ubezpieczeń społecznych w Polskim Ładzie”. Podczas debaty eksperci i przedstawiciele strony społecznej krytycznie odnieśli się do przedstawionego przez rząd 24 marca 2022 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwracali uwagę, że zmiany spowodują m.in. kolejny spadek dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw senator Adam Szejnfeld podkreślił, że jest to już trzecie posiedzenie zespołów poświęcone rozwiązaniom podatkowym zawartym w Polskim Ładzie. Przypomniał, że w lutym, w wyniku oceny wprowadzonych zmian podatkowych, zespoły apelowały do rządu o ich wycofanie lub przynajmniej zawieszenie do czasu poprawienia. Niestety, apel ten nie został wysłuchany. Z kolei przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju senator Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na szczególną grupę podatników, jaką są emeryci. Podkreślił, że niekorzystne rozwiązania Polskiego Ładu dotyczące przede wszystkim osób z wyższymi emeryturami spowodowało, że poczuli się oni oszukani przez państwo. Przypomniał, że Senat chciał naprawić tę sytuację i wprowadził poprawki do ustawy, ale zostały one odrzucone przez sejmową większość. Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego podkreślił, że emeryci ze świadczeniami powyżej 4900 zł brutto wreszcie nie będą tracili, ale w kontekście zerowego PIT-u dla emerytów należy się zastanowić nad takimi rozwiązaniami, które zachęcą ich do podejmowania pracy.

O potrzebie stabilności systemu podatkowego mówił przewodniczący komisji podatkowej Business Centre Club prof. Adam Mariański. Według niego dla przedsiębiorców i pracodawców pewność rozwiązań prawnych dotyczących podatków jest ważniejsza niż ich wysokość. Podkreślił, że zmian podatkowych nie powinno wprowadzać się w trakcie roku i nie mogą być one niekorzystne dla podatnika, bo jest to niezgodne z konstytucją. Tymczasem ostatnio zmiany prawa podatkowego są bardzo częste i niekorzystne dla obywateli. „Przestrzegaliśmy, że Polski Ład to nie jest reforma prawa podatkowego, ale rewolucja, która doprowadzi do chaosu i niesprawiedliwości społecznej” – mówił ekspert. „Teraz rząd próbuje coś poprawić” – dodał. Taka próbą jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 24 marca 2022 r. W ocenie eksperta projekt nie przewiduje znaczącej obniżki podatków, a z nowych rozwiązań skorzystają w niewielkim stopniu tylko niektórzy podatnicy. Prof. Adam Mariański podkreślił, że obniżenie z 17 do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej ma rozwiązać problem komplikującej system podatkowyulgi dla klasy średniej, która ma być zlikwidowana. Zwrócił też uwagę, że projekt przewiduje zmiany tylko w podatku dochodowym od osób fizycznych. „Nie zmieniono bardzo sankcyjnych przepisów dotyczących nielegalnego zatrudnienia, nie przywrócono karty podatkowej i amortyzacji lokali mieszkalnych, nie zmodyfikowano opodatkowania najmu prywatnego” – wyliczał ekspert. Zmiany adresowane do przedsiębiorców uznał za kosmetyczne. Zaznaczył, że projekt nowelizacji przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową, ale nie odwrotnie. Jak mówił, zmiany w prawie podatkowym zaskakują podatników, którzy na początku roku wybrali formę rozliczenia podatkowego. Po raz kolejny apelował o możliwość ponownego wyboru przez przedsiębiorcę, po zakończeniu roku, formy rozliczenia podatkowego. Podkreślił, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą i wojną w Ukrainie określenie w lutym formy opodatkowania, z której będzie się korzystać, może być nieadekwatne w stosunku do rzeczywistych wyników działalności gospodarczej. Prof. Adam Mariański postulował też równe rozłożenie ciężarów podatkowych. „Nadal wymiar podatku w Polsce jest przypadkowy” – przekonywał. „Najlepiej mają współpracownicy służb specjalnych, bo w ogóle nie płacą podatku dochodowego. Następni są ci, którzy uprawiają hazard, bo płacą 10%. Dobrze jest też odziedziczyć akcje i udziały, gdyż płaci się 19% od dywidendy. Najgorzej mają ci, którzy wykonują pracę własną” – mówił ekspert.

Podsumowując dyskusję, senator Krzysztof Kwiatkowski zapewnił jej uczestników, że zgłoszone uwagi zostaną wykorzystane przez senatorów podczas prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.