Narzędzia:

Posiedzenie parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i ds. dzieci

27.01.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

W ramach obchodów ogólnopolskiego Dnia Transplantacji na wspólnym posiedzeniu w Senacie, 27 stycznia br., zebrały się Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji i Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Obrady poprzedziło otwarcie wystawy „Bioniczna rewolucja”, na której zaprezentowano zdjęcia mikroskopowe wykonane w laboratorium Fundacji Badań i Rozwoju Nauki podczas prac nad 3D biodrukowaną bioniczną trzustką, innowacyjną terapią, która ma zrewolucjonizować leczenie cukrzycy.

Otwierając posiedzenie zespołów, marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że zostało ono zorganizowane z inicjatywy organizacji pacjentów po przeszczepach. „Pacjenci, którzy doświadczyli zdobyczy transplantologii, są najlepszymi jej ambasadorami” – podkreślił.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była działalności organizacji pozarządowych, wspierających pacjentów po przeszczepach czy promujących transplantacje. Swoje działania i osiągnięcia zaprezentowali m.in.: Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Fundacja Transplantacja LIVERstrong, Fundacja „Serce Anielki, Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie”, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Marzanna Bieńkowska, zastępczyni dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,przypomniała, że rzecznik w 2020 r. powołał Radę Organizacji Pacjentów jako organ opiniodawczo-doradczy. Obecnie do rady należy 106 organizacji, w tym także działające na rzecz osób po przeszczepach. Wskazują one na brak dostępu do badań diagnostycznych w miejscu zamieszkania, brak pomocy psychologicznej czy potrzebę dalszej edukacji lekarzy i społeczeństwa w zakresie transplantacji.

W drugiej części spotkania wystąpili specjaliści z dziedziny transplantologii. Przedstawili informacje na temat prowadzonych w reprezentowanych przez nich ośrodkach programach transplantacji serca, płuc, nerek, wątroby i szpiku. Zaprezentowali nowoczesne rozwiązania, takie jak biodrukowanie 3D bionicznej trzustki czy przeszczepy transgeniczne. Eksperci zastanawiali się też, w jaki sposób można zwiększyć liczbę przeszczepień. Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński z Poltransplantu poinformował, że w Polsce w latach 1966–2021 wykonano 37 tys. przeszczepów. W ciągu ostatnich 10 lat pobierano średniorocznie 1,5 tys. narządów. Zaznaczył, że w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 zmniejszyła się nie tylko liczba dawców, ale także szpitali pobierających narządy do przeszczepu. Na przykład o 30% zmniejszyła się liczba narządów pobranych od osób zmarłych, a o 40% – osób kwalifikowanych do przeszczepienia. Mimo tych trudności w 2021 r. wykonano więcej przeszczepów niż w 2020 r.; łącznie w 2021 r. przeszczepiono 1338 narządów. Dr Jarosław Czerwiński podkreślił też, że wyniki dotyczące przeżycia osób po przeszczepie w Polsce są bardzo dobre. 10 lat przeżywa 50–70% biorców nerki, 60–80% – wątroby, a około 50% – serca. Z kolei prof. Roman Danielewicz z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na problem zbyt małej liczby organów od dawców żyjących. Jego zdaniem przyczynia się do tego szereg mitów na temat żywego dawstwa także w środowisku medycznym. Wskazał na potrzebę edukacji pacjentów, personelu medycznego, społeczeństwa i decydentów.

„Transplantologia w obecnej formie nie rozwiąże problemu niedoboru narządów do przeszczepiania – ocenił dr hab. n. med. Michał Wszoła, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, twórca projektu biodrukowania 3D bionicznej trzustki. „Krioprezerwacja czy perfuzja normotermiczna mogą powiększyć pulę narządów do przeszczepiania i poprawić ich jakość, ale te metody nie rozwiążą problemu. Trzeba wyjść poza istniejące techniki” – dodał. Zaprezentował projekt bionicznej trzustki, nad którym prace trwają od 2017 r. Wyjaśnił, że bioniczna trzustka to wydrukowany w technologii biodruku 3D w pełni funkcjonalny narząd stworzony z żywych komórek. Dzięki niemu będzie można przeszczepić człowiekowi żywy organ „szyty na miarę”, stworzony z komórek macierzystych pacjenta i wyleczyć go z cukrzycy typu I. W 2019 r. zespół badawczy wydrukował pierwszy na świecie unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. „Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia badań klinicznych. kolejne prace zajmą 3–4 lata” – poinformował dr Michał Wszoła. „Obecnie wystąpiliśmy do Europejskiej Agencji Medycznej o ocenę i analizę, jak należy zakwalifikować taką trzustkę” – dodał.

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i ds. dzieci senator Alicja Chybicka poinformowała, że zespoły ponownie zwrócą się do ministra zdrowia w sprawie 4. dawki szczepień przeciw COVID-19 dla chorych po przeszczepach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.