Narzędzia:

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

13.12.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack na posiedzeniu 13 grudnia 2021 r. zapoznał się z informacją na temat działań Ministerstwa Finansów, podjętych w sprawie oferowania obligacji GetBack SA, dystrybuowanych przez tę spółkę i za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Przewalska omówiła działania w kontekście spraw poruszonych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Odnosząc się do zarzutu w sprawie opóźnienia o 108 dni we wdrożeniu dyrektywy MiFID II UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (regulacja obrotu papierami wartościowymi w celu zwiększenia konkurencji i zapewnienia lepszej ochrony inwestorów), poinformowała, że pozostało ono bez wpływu na sprawę Spółki GetBack i podmiotów zależnych.

Odpowiadając na pytanie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack senatora Leszka Czarnobaja o kolejne działania resortu i współpracę podmiotów zajmujących się rynkiem finansowym, dyrektor poinformowała, że w zakresie prawodawstwa rząd w reakcji na sytuację zaproponował szereg rozwiązań, w tym m.in. w styczniu 2018 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące minimalnej wartości obligacji, a w grudniu tego roku – ustawę wzmacniającą instytucje nadzoru, która wprowadziła zmiany w działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wzmacniające instrumenty nadzorcze. KNF uzyskała niezależność finansową, jej skład rozszerzono m.in. o przedstawicieli prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), umożliwiono wymianę informacji między KNF, UOKiK, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi służbami. Wzmocniła się współpraca prokuratury i służb bezpieczeństwa finansowego. Powołano Fundusz Edukacji Finansowej, który ma zapobiegać tego typu przestępstwom jak to popełnione przez Spółkę GetBack. Dyrektor Katarzyna Przewalska wyjaśniła też, że po uzyskaniu informacji o aferze GetBack podjęto również kroki zmierzające do zwiększenia transparentności rynku papierów wartościowych poza rynkiem regulowanym. Jak powiedziała, wprowadzono 4 instrumenty sieci bezpieczeństwa finansowego, Są to: wspomniane już poszerzenie składu KNF, zapis korespondencji firm inwestycyjnych, eliminacja tzw. pełzających ofert prywatnych i odpowiedzialność osobista członków zarządu towarzystw finansowych.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele pokrzywdzonych przez Spółkę GetBack przypomnieli, że w 2019 r. złożyli w Ministerstwie Finansów wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie powołania Funduszu Rekompensat. Gromadzone w nim środki z kar nakładanych przez KNF i UOKiK mogłyby być przekazywane obywatelom poszkodowanym w wyniku takich przestępstw Dotychczas jednak ministerstwo nie podjęło współpracy w .

Dyrektor Katarzyna Przewalska wyjaśniła, że projekt był rozpatrywany, ale przykłady rozwiązań, na których można by się wzorować, stosowane w Wielkiej Brytanii i USA, nie do końca są odpowiednie do wykorzystania w Polsce.

Na wniosek senatora Leszka Czarnobaja postanowiono, że w Ministerstwie Finansów zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli pokrzywdzonych, resortu i jego legislatorów w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował ponadto, że mimo zaproszenia na posiedzenie zespołu nie przebył przedstawiciel Prokuratora Generalneg.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu