Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko-Czeska spotkała się z ambasadorem Czech kończącym misję w Polsce

24.11.2021
Fot.Marta Marchlewska-Wilczak,Kancelaria Senatu

Senatorowie z Senackiej Grupy Polsko-Czeskiej, z przewodniczącym Aleksandrem Szwedem na czele, spotkali się z  Ivanem Jestřábem, ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce. Rozmawiano o dobiegającej końca misji ambasadora w naszym kraju oraz o konieczności jak najszybszego rozwiązania spornych kwestii związanych z elektrownią w Turowie. 

Senatorowie wyrazili nadzieję, że następca ambasadora Jestřába będzie równie aktywnie angażował się w rozwój stosunków polsko-czeskich. Ambasador poinformował, że podjęte zostały starania, aby jak najszybciej jego następca mógł objąć stanowisko tak, aby współpraca kontynuowana była bez przeszkód. Zdaniem ambasadora świadczy to o tym jak dużą wagę przykłada Republika Czeska do kontaktów z Polską.

Senator Szwed przypomniał o podjętych niedawno rozmowach związanych z rozszerzeniem współpracy polsko-czeskiej, czego przykładem jest inicjatywa związana z ustanowieniem ścisłej współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego. W trakcie spotkania przypomniano, że w parlamencie działają aż dwie Grupy przyjaźni polsko-czeskiej – senacka i sejmowa, co tylko pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się współpraca z Czechami wśród posłów i senatorów.

Według ambasadora niezwykle ważne jest jak najszybsze rozwiązanie spornych kwestii związanych z elektrownią w Turowie. Senatorowie Wojciech Piecha i Rafał Ślusarz przychylili się do tej opinii, podkreślając, że rozmowy powinny zakończyć się jak najszybciej, bo obu stronom zależy na tym, aby wzajemne kontakty rozwijały się jak najlepiej.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senat otwarty dla Młodych. Dialogi senackie

W Senacie z inicjatywy grupy młodzieży działającej jako "Gadka Senacka" odbędzie się cykl spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nt. przejrzystości finansów publicznych

Przejrzystość finansów publicznych w Polsce była tematem seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack zapoznał się z informacją o działaniach Ministerstwa Finansów w sprawie tej spółki.