Narzędzia:

W Senacie obradował Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet

17.11.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak,Kancelaria Senatu

Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet wypracuje dezyderat do resortów zajmujących się m.in. sportem i edukacją oraz do samorządów o udostępnianie informacji o planowanych lub realizowanych programach, których celem jest równouprawnienie płci. W Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet, na którym omawiano sytuację kobiet w świecie sportu w aspekcie zawodniczym, trenerskim, sędziowskim i menadżerskim zarówno w sporcie zawodowym, jak i amatorskim.

Przewodnicząca Zespołu posłanka Małgorzata Niemczyk podkreśliła, że  w posiedzeniu biorą udział pomysłodawczynie i organizatorki I Forum Sportu Kobiet, które odbyło się w Gdańsku w maju tego roku. Elżbieta Jachlewska, Prezeska Stowarzyszenia Sportowego „Ich Własna Liga” oraz Wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, przedstawiła wnioski i rekomendacja, jakie zostały wypracowane podczas tego Forum.  Forum przyświecała idea aktywizacji kobiety w środowisku sportowym, ze szczególnym naciskiem na edukację i dofinasowanie aktywności. Działania edukacyjne, zdaniem uczestniczek Forum powinny opierać się na przeprowadzeniu kampanii medialnej promującej aktywność sportową kobiet, a także na zwiększeniu świadomości społecznej, że kobieta może być równie dobra w sporcie jak mężczyzna.

Według uczestników posiedzenia przy refinansowaniu organizacji, zajęć, zawodów, turniejów i szkoleń specjalistycznych dla kobiet udział finansowy samorządów powinien być sprawiedliwy.

Członkinie Zespołu zgodziły się, że sport to sektor tradycyjnie zdominowany przez mężczyzn, a postęp w zakresie równości mężczyzn i kobiet w tej dziedzinie utrudniają powszechne wyobrażania dotyczące ról społecznych obu płci. Panujące stereotypy płci wpływają na mniejszy udział kobiet w procesach decyzyjnych w organizacjach sportowych, ale także na ich udział w zajęciach sportowych.

Wskaźnik równouprawnienia pokazuje, że kobiety poświęcając więcej czasu na zajęcia związane z pełnieniem opieki nad dziećmi i wypełnianiu ról społecznych tradycyjnie przypisanych kobietom  w mniejszym stopniu uczestniczą w innych zajęciach takich jak: zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne.

Pomimo stopniowo zwiększającego się udziału kobiet w sporcie są one niedostatecznie reprezentowane w organach zarządczych instytucji sportowych na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i światowym.

W ocenie Zespołu niezbędne do równouprawnienia jest wyeliminowanie stereotypów płci.   Kluczowe jest łamanie barier mentalnych, osiągnięcie równości mężczyzn i kobiet oraz zwiększenie udziału kobiet w procesie decyzyjnym w sporcie. Cele te mogą zostać zrealizowane poprzez organizację szerokich debat publicznych, szkoleń, programów mentorskich, które zachęcą kobiety do zajmowania się sportem.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP

O zmianach w Polskim Ładzie – czy naprawiono już wszystko, co zepsuto, debatowali senatorowie, eksperci i przedstawiciele przedsiębiorców i strony społecznej na posiedzeniu Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP.

Senator Krzysztof Kwiatkowski na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Senator Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26 maja br. w Senacie – z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dyskutowano o gospodarce polskiej tego okresu.