Narzędzia:

W Senacie obradował Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet

17.11.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak,Kancelaria Senatu

Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet wypracuje dezyderat do resortów zajmujących się m.in. sportem i edukacją oraz do samorządów o udostępnianie informacji o planowanych lub realizowanych programach, których celem jest równouprawnienie płci. W Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet, na którym omawiano sytuację kobiet w świecie sportu w aspekcie zawodniczym, trenerskim, sędziowskim i menadżerskim zarówno w sporcie zawodowym, jak i amatorskim.

Przewodnicząca Zespołu posłanka Małgorzata Niemczyk podkreśliła, że  w posiedzeniu biorą udział pomysłodawczynie i organizatorki I Forum Sportu Kobiet, które odbyło się w Gdańsku w maju tego roku. Elżbieta Jachlewska, Prezeska Stowarzyszenia Sportowego „Ich Własna Liga” oraz Wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, przedstawiła wnioski i rekomendacja, jakie zostały wypracowane podczas tego Forum.  Forum przyświecała idea aktywizacji kobiety w środowisku sportowym, ze szczególnym naciskiem na edukację i dofinasowanie aktywności. Działania edukacyjne, zdaniem uczestniczek Forum powinny opierać się na przeprowadzeniu kampanii medialnej promującej aktywność sportową kobiet, a także na zwiększeniu świadomości społecznej, że kobieta może być równie dobra w sporcie jak mężczyzna.

Według uczestników posiedzenia przy refinansowaniu organizacji, zajęć, zawodów, turniejów i szkoleń specjalistycznych dla kobiet udział finansowy samorządów powinien być sprawiedliwy.

Członkinie Zespołu zgodziły się, że sport to sektor tradycyjnie zdominowany przez mężczyzn, a postęp w zakresie równości mężczyzn i kobiet w tej dziedzinie utrudniają powszechne wyobrażania dotyczące ról społecznych obu płci. Panujące stereotypy płci wpływają na mniejszy udział kobiet w procesach decyzyjnych w organizacjach sportowych, ale także na ich udział w zajęciach sportowych.

Wskaźnik równouprawnienia pokazuje, że kobiety poświęcając więcej czasu na zajęcia związane z pełnieniem opieki nad dziećmi i wypełnianiu ról społecznych tradycyjnie przypisanych kobietom  w mniejszym stopniu uczestniczą w innych zajęciach takich jak: zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne.

Pomimo stopniowo zwiększającego się udziału kobiet w sporcie są one niedostatecznie reprezentowane w organach zarządczych instytucji sportowych na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i światowym.

W ocenie Zespołu niezbędne do równouprawnienia jest wyeliminowanie stereotypów płci.   Kluczowe jest łamanie barier mentalnych, osiągnięcie równości mężczyzn i kobiet oraz zwiększenie udziału kobiet w procesie decyzyjnym w sporcie. Cele te mogą zostać zrealizowane poprzez organizację szerokich debat publicznych, szkoleń, programów mentorskich, które zachęcą kobiety do zajmowania się sportem.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Perspektywy organizacji pozarządowych i przeszkody prawne dla wolności zrzeszania się tematem konferencji w Senacie

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego zebrał się w Senacie

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.