Narzędzia:

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

18.10.2021
Spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z delegacją Senatu Francji (fot. Marta Marchlewska-Wilczak,Kancelaria Senatu)

W Senacie 18 bm. odbyło się spotkanie senatorów z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Sił Zbrojnych Senatu Francji. Senatorowie omówili priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE, aktualną sytuację społeczno-polityczną na Białorusi, polityczne, militarne oraz humanitarne konsekwencje wycofania wojsk USA z Afganistanu oraz nową koncepcję strategiczną NATO.

Delegacja z Francji pod przewodnictwem senatora Christiana Cambona przebywała w Polsce na zaproszenie przewodniczącego komisji spraw zagranicznych senatora Bogdana  Klicha. Obaj przewodniczący wyrazili nadzieję, że wizyta zapoczątkuje wznowienie regularnych kontaktów polsko-francuskich na szczeblu parlamentarnym.       

Priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE przedstawiła senator Danuta Jazłowiecka. Główne obszary, na które zamierza położyć nacisk Francja w trakcie rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 r. przewodnictwa to polityka klimatyczna, cyfrowa i społeczna. Ważnym wydarzeniem na wiosnę 2022 r. będzie zakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz opublikowanie raportu podsumowującego jej prace. Istotnym obszarem działań dla prezydencji francuskiej będzie również bezpieczeństwo i obrona oraz koncepcja autonomii strategicznej, tj. komplementarnej  wobec NATO europejskiej wizji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W kontekście zwiększenia roli UE na arenie międzynarodowej senator Bruno Sido mówił o konieczności wzmocnienia relacji z państwami afrykańskimi, by przeciwdziałać m.in. presji migracyjnej na Europę.

Senator Marcin Bosacki omówił aktualną sytuację społeczno-polityczną na Białorusi oraz jej implikacje dla bezpieczeństwa UE w związku z wywołanym przez reżim Łukaszenki, ze wsparciem Federacji Rosyjskiej,  kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił, że wymóg obrony granic musi uwzględniać również aspekt humanitarny. Zaapelował o pomoc w powstrzymaniu prowokacji na wschodniej granicy UE poprzez wspólne wywieranie nacisku na reżim w Mińsku, zaostrzenie sankcji,  a także  zwiększenie zaangażowania agencji Frontex  na granicy polsko-białoruskiej. Senator François Bonneau potwierdził potrzebę wypracowania przez UE oraz Frontex spójnej i skoordynowanej odpowiedzi na próby destabilizacji  przez władze w Mińsku sytuacji w UE.  Przewodniczący Ch. Cambon zaznaczył, że ewentualne rozszerzenie  sankcji wobec Białorusi wymaga wyważenia interesów gospodarczych i  negatywnych skutków, jakie przyniosą one dla  zwykłych obywateli.    

Polityczne, militarne oraz humanitarne konsekwencje wycofania wojsk USA z Afganistanu,  zarówno dla regionu, jak i w skali globalnej, przedstawili kolejno senator Marek Plura oraz senator Rachid Temal. Katastrofa humanitarna w samym Afganistanie, rozbudowa systemu terrorystycznego, handel narkotykami, nasilona migracja i handel ludźmi, destabilizacja w sąsiednich krajach (Uzbekistan, Tadżykistan), oraz zmiany w ładzie geopolitycznym to, zdaniem przewodniczącego B. Klicha, katalog spraw do przepracowania przez całą  wspólnotę zachodnią i jednocześnie lista potencjalnych tematów kolejnych polsko-francuskich spotkań  parlamentarnych.

O nowej koncepcji strategicznej NATO oraz obronie europejskiej mówili  przewodniczący Bogdan Klich i Christian Cambon, którzy podkreślili, że  zmiany w polityce USA, wzrost militaryzacji polityki Federacji Rosyjskiej oraz rosnący potencjał i ambicje geopolityczne Chin to wyzwania dla UE w kontekście jej relacji z NATO.  Według przewodniczących konieczne jest wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego i zdolności obronnych UE, a także wzmocnienie (instytucjonalizacja) współpracy między UE i NATO. Również Sojusz Północnoatlantycki musi się dostosować do nowej sytuacji strategicznej,  wzmacniać swój wymiar wojskowy (kolektywna obrona, odstraszanie), a jednocześnie być przygotowany m.in. na zagrożenia terrorystyczne, hybrydowe, wyzwania związane z rozwojem nowych technologii.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie o sytuacji organizacji pozarządowych

3 grudnia odbyła się konferencja #prosteNGO, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.