Narzędzia:

Zespół ds. Transplantacji o 3. dawce szczepionki SARS CoV-2 dla osób po przeszczepach

02.08.2021
Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji (fot. Łukasz Kamiński)

Parlamentarny Zespół do spraw Transplantacji skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przygotowanie regulacji prawnej umożliwiającej przeprowadzanie nieodpłatnych, dla pacjentów po przeszczepach i ich bliskich, testów oznaczających miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2 oraz trzeciej dawki szczepionki mRNA - to rezultat posiedzenia  Parlamentarnego Zespołu do spraw Transplantacji.

Parlamentarzyści z  Zespołu do spraw Transplantacji dyskutowali w Senacie 2 sierpnia br. o tym, czy należy szczepić przeciwko COVID-19 po raz trzeci pacjentów po transplantacjach. Przewodnicząca Zespołu, senator Alicja Chybicka poinformowała, że posiedzenie zespołu zostało zwołane na prośbę pacjentów po przeszczepach narządowych, którzy czekają na decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepienia przeciw COVID-19 i dla których jest to sprawa niecierpiąca zwłoki ze względu na zbliżającą się kolejną falę zakażeń koronawirusem.

Senator Alicja Chybicka przekazała członkom Zespołu stanowisko w tej sprawie Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, zdaniem którego u chorych po transplantacjach szpikowych i narządowych należy badać poziom przeciwciał, a tych pacjentów, u których miano przeciwciał jest niskie, należy doszczepić trzecią dawką szczepionki. Podobne rekomendacje wpłynęły do Przewodniczącej Zespołu od wirusologa prof. Krzysztofa Simona oraz Marioli Dwornikowskiej-Dąbrowskiej, byłej podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologiii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Magdalena Durlik przedstawiła wyniki badań dostępnych w polskiej i światowej literaturze medycznej, które jasno pokazują, że blisko połowa pacjentów po przeszczepach, zwłaszcza narządowych, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu nie wytwarza po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki ochronnego miana przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Z tego powodu lekarze na świecie apelują o rozstrzygnięcie w sprawie podawania tej grupie pacjentów trzeciej dawki szczepionki, najlepiej preparatu Moderny. W niektórych krajach, takich jak Francja czy Kanada, ministerstwa właściwe do spraw zdrowia wydały już stosowne rekomendacje. Tymczasem w Polsce nie ma jeszcze rozporządzenia ministerialnego w tej sprawie, a ChPL, tj. charakterystyka produktu leczniczego, wciąż jeszcze nie przewiduje takich wytycznych dla lekarzy.

Głos w dyskusji zabrali również: prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Roman Danielewicz, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Lech Cierpka, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej prof. Jacek Wachowiak, prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”, prof. Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, a także prof. Alicja Dębska-Ślizień z Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz dr hab. Piotr Rzymski, adiunkt w Zakładzie Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszyscy eksperci podkreślali konieczność wykonywania nieodpłatnych testów na obecność przeciwciał IgG, sprawdzających odporność humoralną i komórkową u pacjentów po przeszczepach, jak również u osób dializowanych i w trakcie terapii immunosupresyjnej, a w razie niskiego poziomu przeciwciał – podawania trzeciej lub kolejnej dawki szczepionki.

Podsumowując dyskusję, przewodnicząca zespołu Alicja Chybicka zadeklarowała, że Parlamentarny Zespół do spraw Transplantacji skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przygotowanie regulacji prawnej w postaci rozporządzenia umożliwiającego przeprowadzanie nieodpłatnych dla pacjentów po przeszczepach i ich bliskich (czyli tzw. kokonu) testów oznaczających miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2 oraz trzeciej dawki szczepionki mRNA.

Senator Alicja Chybicka i prof. Magdalena Durlik wspólnie zaapelowały do wszystkich Polaków, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby zrobili to jak najszybciej, także ze względu na chorych członków społeczeństwa, w przypadku których ryzyko śmierci z powodu zakażenia koronawirusem jest wielokrotnie większe niż w całej populacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i ds. dzieci

Zastosowanie innowacyjnych technik i edukacja społeczeństwa mogą zapewnić rozwój polskiej transplantologii – to wnioski z debaty na posiedzeniu parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i dzieci.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia br. Szef Kancelarii Senatu złożył w imieniu Marszałka Senatu RP wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską.