Narzędzia:

Senatorowie obserwowali wybory parlamentarne w Mołdawii

sprawy międzynarodowe 13.07.2021

Senatorowie Janusz Gromek, Ryszard Świlski oraz Andrzej Pająk wzięli udział w misji obserwacyjnej Senatu i Sejmu RP podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca br. Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory obserwował senator Kazimierz Kleina.

Obserwatorzy z Senatu odwiedzili 20 losowo wybranych lokali wyborczych w Kiszyniowie i okolicach, w których monitorowali procedury poprzedzające rozpoczęcie głosowania, przebieg głosowania oraz zamknięcie lokali i liczenie głosów. Ocenili, że wybory przebiegły w spokojnej atmosferze i nie odnotowano naruszeń, mogących mieć wpływ na ich wynik.

Senatorowie przyglądali się pracom Okręgowych Biur Wyborczych, przestrzeganiu procedur rejestracji wyborców, wydawania kart do głosowania i sposobom, w jaki zapewniana była tajność głosowania. Szczególną uwagę zwracali na ewentualne próby agitacji wyborczej na terenie lokali. Członkowie misji obsewacyjnej odnotowali, że choć zgodnie z obecnie obowiązującymi mołdawskimi przepisami nie obowiązywała cisza wyborcza, to i w stolicy, i w monitorowanych regionach w trakcie głosowania nie była prowadzona kampania wyborcza.

Misja opierała się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa.

12 lipca br. przedstawiciele polskiego parlamentu odwiedzili Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej, a także pod odsłoniętym w ubiegłym roku pomnikiem Adama Mickiewicza w Kiszyniowie.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci w Parku Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 29 lipca br. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

W Senacie dyskutowano o potrzebie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia debata poświęcona systemowi emerytalnemu w Polsce.

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.