Narzędzia:

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

16.06.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych. Do porozumienia przystąpiły stowarzyszenia „Samorządy dla Polski”, „Wielkopolska – Kierunek Europa”, „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” oraz „Łączy nas samorząd”

W imieniu Zespołu porozumienie podpisali jego przewodniczący, senator Zygmunt Frankiewicz oraz wiceprzewodniczący - senatorowie Magdalena Kochan, Ryszard Bober i Ryszard Świlski. W imieniu organizacji samorządowych swoje podpisy złożyli: prezydent Sopotu i prezes zarządu stowarzyszenia „Samorządy dla Polski” Jacek Karnowski, prezydent Poznania i przewodniczący Stowarzyszenia „Wielkopolska – Kierunek Europa” Jacek Jaśkowiak, prezydent Wrocławia i prezes Stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa” Jacek Sutryk oraz prezydent Tychów i prezes Stowarzyszenia „Łączy nas samorząd” Andrzej Dziuba. Porozumienie sygnowali także inni obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu oraz zaproszeni samorządowcy.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązują się do współpracy w przygotowywaniu senackich inicjatyw legislacyjnych, które służyć będą rozwojowi polskiej samorządności oraz dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach. „Chcemy przedstawiać konkretne propozycje i rozwiązania problemów oraz wyzwań z jakimi mierzą się mieszkańcy naszych małych ojczyzn. Jako osoby wywodzące się z samorządów jednoznacznie uważamy, że polskiej debacie publicznej potrzebne są konkretne propozycje zmian, a nie dalsze jałowe i zastępcze partyjne spory” – czytamy w porozumieniu.

W dokumencie przypomniano, że sukces opozycji demokratycznej w wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. zapoczątkował odzyskiwanie i budowanie demokracji w Polsce na każdym szczeblu. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. rozpoczęły bezprecedensowy w całej historii Polski okres rozwoju gmin i miast. „Odrodzona samorządność pozwoliła wspólnotom lokalnym na uwolnienie potencjału mieszkańców, pomnożyła nasz społeczny kapitał, doprowadziła do rozkwitu naszych małych ojczyzn i poprawy jakości życia Polaków” – czytamy w tekście porozumienia. Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, to samorządowcy, w większości bezpartyjni, którzy uzyskali bezpośredni mandat zaufania od swoich mieszkańców, każdego dnia pracują na rzecz swoich społeczności. Budują wspólnoty otwarte i wspierające, przyjazne dla każdego mieszkańca – niezależnie od jego poglądów. „Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy postępującą centralizację Polski – coraz liczniejsze przypadki odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o wypracowanych przez mieszkańców dochodach. Nie zgadzamy się na podporządkowywanie coraz większych obszarów życia – nie tyle administracji centralnej – co wręcz ideologii oraz interesom jednej partii. Dziś wartości bezcenne dla wielu pokoleń Polaków: wolność, demokracja, tolerancja są zagrożone. Zagrożone jest nasze dalsze członkostwo w Unii Europejskiej” – oceniają senatorowie i samorządowcy.

Senacki Zespół Samorządowy oraz regionalne i ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe deklarują także, że pragną wspólnie umacniać demokrację lokalną i wspierać wszystkich mieszkańców Polski w budowie zamożnych, samodzielnych i tolerancyjnych lokalnych wspólnot w zjednoczonej Europie.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego