Narzędzia:

Konferencja „Zielone rolnictwo: potencjał polskiej agrobiotechnologii”

rolnictwo środowisko 11.06.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

„Troska o człowieka, o jego dobrostan, zdrowie, pełnowartościową i bezpieczną żywność, która buduje naszą odporność, to cele, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Musimy również pamiętać, że troska o dobrostan człowieka to troska o przyszłe pokolenia” – powiedziała wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, otwierając 11 czerwca 2021 r. w Senacie konferencję „Zielone rolnictwo: potencjał polskiej agrobiotechnologii”. Spotkanie zorganizował senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju we współpracy ze Związkiem Firm Biotechnologicznych BioForum.

Przewodniczący zespołu senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić stosowanie ekologicznych metod uprawy z gospodarką i potrzebą wyżywienia ludności.

Przypominając założenia strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” w kontekście potencjału polskiej agrobiotechnologii, członek zarządu Związku Firm Biotechnologicznych BioForum dr Konrad Henning powiedział, że wprowadza ona sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny dla środowiska system żywnościowy w Europie. Każde państwo członkowskie UE będzie musiało postępować zgodnie z nią, wdrażając ją na szczeblu krajowym. Strategia ma zapewnić zrównoważoną produkcję żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, promować zrównoważoną konsumpcję żywności i ułatwiać przejście na zdrową, zrównoważoną dietę, ograniczyć straty i marnotrawstwo żywności, a także zwalczyć fałszowanie żywności w łańcuchu dostaw. Niezbędne do osiągnięcia tych celów to m.in. zmniejszenie do 2030 r. stosowania pestycydów chemicznych o 50%, bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50%, ograniczenie stosowanie nawozów co najmniej o 20%, wspieranie rozwoju obszarów użytkowanych w ramach rolnictwa ekologicznego, tak aby do 2030 r. stanowiły 25% powierzchni gruntów rolnych. Ogólne zasady strategii nie są wiążące, ale realizacja założeń w niej określonych − tak. Cele i zadania będą realizowane za pomocą środków legislacyjnych, tworzenia nowych polityk i dostosowywania istniejących, takich jak wspólna polityka rolna. „W rolnictwie polityka polskiego rządu i KE jest w 100% zbieżna, więc mam nadzieję, że w tej kwestii będzie wspólny kierunek działania, zmierzającego do redukcji zużycia środków chemicznych w rolnictwie” – powiedział dr Konrad Henning. „Uda się to osiągnąć dzięki zastosowaniu naturalnych środków ochrony roślin” – przekonywał. Jak mówił, polskie produkty biotechnologiczne, oparte na bakteriach czy grzybach, pod względem jakości nie odstają od zachodniej konkurencji. „Aby tę szansę dla biotechnologicznego rolnictwa wykorzystać, potrzebna jest odpowiednia polityka państwa, szczególnie stabilność legislacyjna w zakresie stawek podatkowych” – podkreślał. Jak mówił, tymczasem stawka VAT dla polskich biotechnologicznych środków ochrony to 23%, a dla chemicznych – 8%.

Z prezentacji „Czy biotechnologia ma szansę być globalną przewagą polskiego rolnictwa”, którą przedstawił dr Konrad Henning, wynika, że wykorzystanie mikroorganizmów może pozwolić produkować zdrową żywność, ale także przywrócić naturalną gospodarkę i uniknąć wielu problemów, m.in. suszy.

W opinii senatora Ryszarda Bobera podstawowym dylematem jest to, jak wyżywić ludzi i pogodzić to ze strategią, aby powstawały zdrowe produkty, a do tego konieczna jest zdrowa gleba.

Prezesa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych − Polski Związek Rolny i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka interesowała praktyczna strona stosowania biotechnologii w polskich gospodarstwach rolnych. Pytał m.in. o koszty używania preparatów mikrobiologicznych w 1 sezonie wegetacyjnym dla 1 przeciętnego gospodarstw indywidualnego w Polsce, o skuteczność w odniesieniu do konkretnych gatunków roślin, o wpływ na koszty uprawy ze względu na to, że oczekiwane pozytywne skutki nie są widoczne od razu, o to, ile konkretnie dzięki biotechnologii da się ograniczyć użycie pestycydów. Wskazywał na potrzebą przeprowadzania badań na temat skuteczności środków mikrobiologicznych w rolnictwie. „Rolnicy chcą wiedzieć, czy ich stać na stosowanie takich środków, czy będzie to opłacalne, jak to wpłynie na ich gospodarstwa w przyszłości” – zaznaczył.

W opinii wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłanki Doroty Niedzieli, przy wdrażaniu stosowania biotechnologii w rolnictwie niezwykle istotne jest długofalowe planowanie. Jak podkreśliła, nie można od razu wprowadzać radykalnych zaostrzeń, ale trzeba nakreślić drogę edukacyjną czy finansową. Ważna jest także regionalizacja w podejściu i czas na dostosowanie do wdrożenia tych rozwiązań. „Apeluję o bioróżnorodność ludzką, czyli stworzenie mechanizmów, w których jest miejsce dla dużych i małych producentów” – powiedziała posłanka.

Przedstawiciele producentów środków mikrobiologicznych omówili problemy związane ze stosowaniem takich preparatów w Polsce, wskazywali m.in. na zbyt wysokie koszty ich stosowania z powodu 23-procentowego VAT, a przez to – brak konkurencji cenowej z pestycydami.

W podsumowaniu konferencji podkreślano, że niezwykle istotne jest upowszechnianie wiedzy na temat zysku ze stosowania biotechnologii w produkcji rolniczej i dokonanie korzystnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na Święcie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza Minister Adam Niemczewski odczytał list od Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.