Narzędzia:

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

sprawy międzynarodowe 26.03.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

W piątek, 26 marca br. w Warszawie w formule hybrydowej odbyła się XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Uczestnicy obrad dyskutowali między innymi o sytuacji epidemicznej i związanych z tym wyzwaniami dla naszego regionu. Poruszono też kwestię szczepień, zarówno w kontekście współpracy w ramach Unii Europejskiej, jak i wsparcia dla partnerów wschodnich w kwestii szczepień. Tematem obrad było także Partnerstwo Wschodnie oraz Rola Polski i Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Białorusi, jak również sytuacja w Rosji.

Senatorowie i posłowie z obu krajów rozmawiali także na temat współpracy infrastrukturalnej i energetycznej oraz o działaniach Polski i Litwy na rzecz zapewnienia praw językowych mniejszości narodowych oraz ich dostępu do szkolnictwa w języku ojczystym.

Dyskutowano także o przypadającej w tym roku 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz o 30. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej istnieje od 18 czerwca 1997 roku. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku na przemian w Polsce i Litwie. W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. Senat reprezentują w nim senatorowie Jan Maria Jackowski, Waldemar Kraska, Robert Mamątow i Janusz Pęcherz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie dyskutowano o przyszłości transportu publicznego w Polsce

Powstanie zespół, który zajmie się pracami nad inicjatywą legislacyjną dotyczącą ustawy o zbiorowym transporcie publicznym

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

W dniu 22 kwietnia 2021 r. pożegnalną wizytę złożył Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Rumunii, Ovidiu Dranga.

Prace w komisjach senackich – 22 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.