Narzędzia:

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

sprawy międzynarodowe 26.03.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

W piątek, 26 marca br. w Warszawie w formule hybrydowej odbyła się XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Uczestnicy obrad dyskutowali między innymi o sytuacji epidemicznej i związanych z tym wyzwaniami dla naszego regionu. Poruszono też kwestię szczepień, zarówno w kontekście współpracy w ramach Unii Europejskiej, jak i wsparcia dla partnerów wschodnich w kwestii szczepień. Tematem obrad było także Partnerstwo Wschodnie oraz Rola Polski i Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Białorusi, jak również sytuacja w Rosji.

Senatorowie i posłowie z obu krajów rozmawiali także na temat współpracy infrastrukturalnej i energetycznej oraz o działaniach Polski i Litwy na rzecz zapewnienia praw językowych mniejszości narodowych oraz ich dostępu do szkolnictwa w języku ojczystym.

Dyskutowano także o przypadającej w tym roku 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz o 30. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej istnieje od 18 czerwca 1997 roku. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku na przemian w Polsce i Litwie. W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. Senat reprezentują w nim senatorowie Jan Maria Jackowski, Waldemar Kraska, Robert Mamątow i Janusz Pęcherz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Konferencja „Zielone rolnictwo: potencjał polskiej agrobiotechnologii”

11 czerwca 2021 r. w Senacie dyskutowano na temat potencjału polskiej agrobiotechnologii.

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 czerwca br., dyskutowali między innymi o Krajowym Planie Odbudowy oraz o Polskim Ładzie.

Wicemarszałkowie Senatu pożegnali prof. Samsonowicza

Gabriela Morawska-Stanecka oraz Bogdan Borusewicz wzięli udział w uroczystościach pożegnalnych prof. Henryka Samsonowicza, które odbyły się 10 czerwca br. na warszawskich Powązkach Wojskowych.