Narzędzia:

Lista aktualności

30 listopada 2005 r.

Wizytę w Senacie złożyli przedstawiciele Związku Polaków na Litwie: Michał Mackiewicz, prezes Zarządu Głównego ZPL, Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm Republiki Litewskiej i prezes Oddziału Miejskiego ZPL w Wilnie, Edward Trusewicz...

25-26 listopada 2005 r.

W Barcelonie, marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w V Eurośródziemnomorskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów.

24 listopada 2005 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty..

23 listopada 2005 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego zapoznano się z informacją ministra pracy i polityki społecznej na temat głównych zadań polityki społecznej państwa oraz działania na rzecz rodziny w świetle projektu ustawy...

22 listopada 2005 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej dokonano wyboru trzech zastępców przewodniczącego komisji (za zgodą Prezydium Senatu).

15 grudnia 2005 r.

Wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji Tan Sri Dato'Seri DiRaja Ramli bin Ngah Talib. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

15 listopada 2005 r.

Wizytę w Senacie złożył Antanas Valionis - minister spraw zagranicznych, i Egidijus Meilunas - ambasador Republiki Litewskiej. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

15 listopada 2005 r.

wizytę w Senacie RP złożyła grupa samorządowców, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych z Armenii. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

15 listopada 2005 r.

Porządek dzienny posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przewidywał wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podczas którego przygotowano projekt uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczących komisji senackich.

15 listopada 2005 r.

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Zdrowia. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Bogdan Borusewicz, dokonano wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Poprzednia strona