Narzędzia:

Lista aktualności

15 kwietnia 2002 r.

W Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się podsumowanie konsultacji programu "Narodowa Ochrona Zdrowia - strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002-2003".

13 kwietnia 2002 r.

Premier Leszek Miller przebywał z wizytą w Gdańsku. Towarzyszył mu marszałek Senatu Longin Pastusiak.

11 kwietnia 2002 r.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej przez premiera Leszka Millera. Obradom przewodniczył premier L. Miller.

10 kwietnia 2002 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego przyjęto jednogłośnie projekt uchwały Senatu dla uczczenia 200-lecia urodzin Ignacego Domeyki.

9 kwietnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęli się problemami dotyczącymi kondycji środowiska dziennikarskiego.

6 kwietnia 2002 r.

W Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się debata pt. "Szansa dla kultury", podczas której minister kultury Andrzej Celiński przedstawił projekty zmian legislacyjnych i organizacyjnych dotyczących całego obszaru kultury polskiej.

5 i 6 kwietnia 2002 r.

Pod patronatem marszałka Longina Pastusiaka, odbyła się w Senacie konferencja "Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim".

4 kwietnia 2002 r.

W Senacie odbyła się konferencja na temat: "Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu".

4 kwietnia 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, poświęcone rozpatrzeniu ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. Omawiana ustawa była projektem rządowym.

21 marca 2002 r.

Odbyło się 12. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli wicemarszałkowie: Jolanta Danielak, Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz.

20 marca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

20 marca 2002 r.

Przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska była współpraca Lasów Państwowych i przemysłu drzewnego w Polsce.

Poprzednia strona