Narzędzia:

Lista aktualności

8 maja 2002 r.

W Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej i jury konkursu "Lider Polskiej Farmacji".

8 maja 2002 r.

Odbyło się 20. posiedzenie Prezydium Senatu, podczas którego wysłuchano informacji o przebiegu debaty polonijnej i uroczystościach jej towarzyszących, omawiając stronę merytoryczną, medialną i recepcyjną.

7 maja 2002 r.

Edward J. Moskal, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, skierował list do marszałka Longina Pastusiaka:

7 maja 2002 r

7 maja 2002 r., w przeddzień 57. rocznicy zakończenia II wojny światowej, z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się spotkanie z weteranami wojny.

7 maja 2002 r.

Pod patronatem marszałka Longina Pastusiaka, odbyła się w Senacie konferencja pt. "Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat". Konferencję zorganizowała Komisja Kultury i Środków Przekazu.

7 maja 2002 .

Oficjalną wizytę w Senacie złożył przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii Valer Dorneau wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

7 maja 2002 r.

Senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności przystąpili do pierwszego czytania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.

7 maja 2002 r.

Senatorowie z Komisji Emigracji i Polaków za Granicą zapoznali się ze sprawozdaniem senatorów: Jolanty Popiołek, Zbigniewa Kruszewskiego i Kazimierza Pawełka z wyjazdu do Grodna.

7 maja 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, podczas którego senatorowie rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

3 maja 2002 r.

W całym kraju obchodzono uroczyście 211. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

2 maja 2002 r.

2 maja 2002 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polonijnych organizacji kontynentalnych i Rady Polonii Świata, uczestniczących w senackiej debacie na temat polityki państwa wobec Polonii i Polaków za granicą.

2 maja 2002 r.

W tym roku 2 maja po raz pierwszy obchodzono Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Z tej okazji marszałek Longin Pastusiak wygłosił przemówienie

Poprzednia strona