Narzędzia:

Lista aktualności

24 maja 2002 r.

Wizytę w Senacie złożył prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Abiszewicz Nazarbajew.

23 maja 2002 r.

Uczniowie z Technikum Mechanicznego ZSZ nr 1 w Tczewie, pod opieką nauczycielki historii Marii Grzenkowskiej, zwiedzili polski parlament. Młodzież przyjął również marszałek Senatu Longin Pastusiak.

23 maja 2002 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych. Pierwszy punkt porządku dziennego przewidywał rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

23 maja 2002 r.

Odbyło się 22. posiedzenie Prezydium Senatu.

22 maja 2002 r.

W Senacie marszałek Longin Pastusiak otworzył wystawę pt. "Mój świat, moje życie", prezentującą prace plastyczne: obrazy na szkle, obrazy olejne, drzeworyty i gobeliny, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ziemi Kaliskiej.

21 maja 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrywała wnioski o dotację z Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski...

21 maja 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem przedstawionym przez senator Alicję Stradomską z prac zespołu powołanego do przygotowania inicjatywy ustawodawczej ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki.

21 maja 2002 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska spotkali się z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych w celu omówienia zakresu i możliwości współpracy.

21 maja 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

21 maja 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej.

18 maja 2002 r.

W Warszawie odbyły się obchody 140-lecia Muzeum Narodowego.

16 maja 2002 r.

W przeddzień Światowego Dnia Telekomunikacji 2002, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się III Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego".

Poprzednia strona