Narzędzia:

Lista aktualności

15 kwietnia 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,

15 kwietnia 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, podczas którego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

26 marca 2003 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Kultury i Środków Przekazu. Senatorowie zapoznali się z informacją prezesa Zarządu Polskiego Radia SA Andrzeja Siezieniewskiego na temat problemów radiofonii...

21 marca 2003 r.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone było ocenie planu inwestycji strategicznych w sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów dla piłki nożnej.

20 marca 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów...

19 marca 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury rozpatrywano ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

18 marca 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, podczas którego omawiano program Odra 2006, jego szanse i zagrożenia, ustanowiony w lipcu 2001 r. przez Sejm.

4 marca 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia kontynuowano rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 20 lutego br.

4 marca 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu omawiała program obchodów Roku Jana Kochanowskiego.

19 lutego 2003 r.

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zebrali się w celu rozpatrzenia ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

18 lutego 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

18 lutego 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy sejmowej uchwalonej na podstawie inicjatywy senackiej.

Poprzednia strona