Narzędzia:

Lista aktualności

1 marca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji.

28 lutego 2002 r.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przyjął gubernatora obwodu mohylewskiego Republiki Białorusi Borisa W. Baturę.

28 lutego 2002 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych poświęcone było rozpatrzeniu opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2002. Z udziałem przedstawicieli komisji senatorowie zapoznali się z opiniami:

27 lutego 2002 r.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Leszek Miller spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu i parlamentu do Konwentu Unii Europejskiej.

27 lutego 2002 r.

Odbyło się 13. posiedzenie Prezydium Senatu.

26 lutego 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę budżetowej na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

26 lutego 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

26 lutego 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

26 lutego 2002 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

22 lutego 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, po rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, przyjęła następującą opinię dla Komisji Gospodarki i...

19 lutego 2002 r.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkał się z przedstawicielami Polski w Konwencie Unii Europejskiej: minister ds. europejskich Danutą Hübner i jej zastępcą Januszem Trzcińskim, przedstawicielami: Sejm

18 lutego 2002 r.

Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęło się Forum "Wspólnie o przyszłości Europy", którego inicjatorem i organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Poprzednia strona