Narzędzia:

Lista aktualności

17 lutego 2006 r.

Wizytę w Senacie RP złożył premier Ukrainy Jurij Jechanurow.

Wizyta premiera Ukrainy

17 luty 2006 r.

16 lutego 2006 r.

Odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu.

W dniach 15 i 16 lutego 2006 r.

Odbyło się 6. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra i Marek Ziółkowski.

13 lutego 2006 r.

Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu - Markiem Jurkiem i Bogdanem Borusewiczem. Podczas spotkania marszałkowie przekazali prezydentowi RP swoje opinie na temat ewentualnego skrócenia kadencji Sejmu.

13 lutego 2006 r.

W Senacie odbyła się konferencja prasowa na temat "Jak Polacy mówią po polsku, czyli krótki raport o stanie polszczyzny - języku młodzieży, duchowieństwa, wojska, mediów.

9-10 lutego 2006 r.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu VI kadencji.

9 lutego 2006 r.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu VI kadencji spotkali się z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem.

8 lutego 2006 r.

Odbyło się spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałku Senatu RP.

8 lutego 2006 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził stanowczy protest w związku z uniemożliwieniem przez białoruską straż graniczną wjazdu do Polski prezesowi Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys.

6 lutego 2006 r.

W związku z katastrofą promu na Morzu Czerwonym marszałek Bogdan Borusewicz przesłał na ręce Saftwata el Sherifa, przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu, kondolencje następującej treści:

6 lutego 2006 r.

Wizytę w Senacie złożyła delegacja Riksdagu Królestwa Szwecji na czele z przewodniczącym Bjoernem von Sydow. Delegację przyjął wicemarszałek Maciej Płażyński.

Poprzednia strona