Narzędzia:

Lista aktualności

Spotkanie Wicemarszałka Senatu z ambasadorem Mongolii

W czwartek, 14 stycznia 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przyjął z wizytą Ambasadora Mongolii w RP Dorja Barkhasa.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z ambasador Stanów Zjednoczonych

W dniu 5 stycznia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył telefoniczną rozmowę z kończącą swoją misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych rozstrzygnięty

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych został rozstrzygnięty

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z ambasadorem Danii

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Królestwa Danii.

Marszałek Senatu RP rozmawiał z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej

W środę, 16 grudnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej panią Viktoriją Čmilytė-Nielsen.

Marszałek Senatu szefem delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki został przewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. W jej składzie, liczącym 12 przedstawicieli Sejmu i Senatu znalazło się jeszcze troje senatorów.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z ambasador Indonezji

Marszałek Senatu przyjął ambasador Indonezji.

VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w VI Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, która odbyła się online w poniedziałek, 14 grudnia br.

Marszałek Senatu na debacie nt. stanu polskiego rolnictwa

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki otworzył w Senacie w piątek, 11 grudnia br. debatę „Stan i perspektywy polskiego rolnictwa w dobie kryzysu gospodarczego” organizowaną przez środowiska rolnicze.

Powołanie Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w obecności przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery wręczył nominacje członkom nowo powołanego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

Marszałek Senatu RP powołał Radę Gospodarczą

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył nominacje członkom Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Rada powołana została uchwałą Prezydium Senatu z dnia 25 listopada i stanowi organ opiniodawczo-doradczy.

Orędzie Marszałka Senatu RP

Senat w poczuciu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia projektu budżetu UE. Oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta - powiedział prof. Grodzki.

Poprzednia strona