Narzędzia:

22 czerwca 2006 r.

22.06.2006

22 czerwca 2006 r. odbyło się 21. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i wyraziło zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego komisji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 7 lipca br. Tematem posiedzenia będzie ocena wdrażania ustawy o szkolnictwie wyższym po roku jej obowiązywania; swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Konferencji Rektorów Autonomicznych Szkół Polskich. Posiedzenie to obciąży budżet Kancelarii Senatu jedynie kosztami delegacji sekretarza komisji.

Rozpatrzono wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i wyrażono zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego komisji w dniach 3-4 lipca br. w Olsztynie. Tematem posiedzenia będą: "Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego gminy". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności i wyraziło zgodę na zorganizowanie w dniach 27-28 czerwca br. posiedzenia wyjazdowego, którego celem będzie wizytacja wybranych ośrodków pobytowych dla cudzoziemców. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenia zadań państwowych o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

  • Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu: wędrując śladami przodków - kolonie dla dzieci polonijnych z Ukrainy, całkowity koszt zadania 87 885 zł, postulowana kwota dotacji 40 000 zł. Przyznano 31 500 zł (refundacja).
  • Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej, całkowity koszt zadania 120 500 zł, postulowana kwota dotacji 55 000 zł. Przyznano 47 000 zł.
  • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce Czeremosz w Węgorzewie: "Taniec jednoczy", całkowity koszt zadania 133 900 zł, postulowana kwota dotacji 40 200 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: spotkania z kulturą - tradycją materialną i duchową w Krakowie, całkowity koszt zadania 6000 zł, postulowana kwota dotacji 4500 zł. Przyznano 2166 zł (refundacja).
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie organizacji obchodów 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" w 2006 r., całkowity koszt zadania 70 505 zł, postulowana kwota dotacji 70 505 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Fundacja "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim: kolonie integracyjno-terapeutyczne, całkowity koszt zadania 70 000 zł, postulowana kwota dotacji 60 900 zł. Przyznano 30 450 zł.
  • Związek Sybiraków w Warszawie: przygotowanie i organizacja wypoczynku letniego dzieci polskich z rodzin z Podola, całkowity koszt realizacji zadania 35 900 zł, postulowana kwota dotacji 12 500 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach: Dofinansowanie kolonii dla dzieci polonijnych, całkowity koszt zadania 174 846 zł, postulowana kwota dotacji 120 000 zł. Przyznano 23 160 zł.
  • Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze: organizacja letniego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Borysławia na Ukrainie "Słoneczne lato nad polskim morzem", całkowity koszt zadania 31 230 zł, postulowana kwota dotacji 22 488 zł. Przyznano 14 000 zł.
  • Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław we Wrocławiu: uczestnictwo w Polonijnym Festiwalu Polart 2006 w Hobart na Tasmanii w dniach 26.12.2006 - 04.01.2007, całkowity koszt zadania 260 075 zł, postulowana kwota dotacji 60 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: "Bez granic", całkowity koszt zadania 14 000 zł, postulowana kwota dotacji 7200 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: Europejskie Spotkania artystyczne z polskim tańcem i folklorem, całkowity koszt zadania 62 500 zł, postulowana kwota dotacji 56 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: Letnia Akademia Języka Polskiego, całkowity koszt zadania 36 990 zł, postulowana kwota dotacji 23 550 zł. Przyznano 19 560 zł.
  • Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: koncerty pieśni kresowych i patriotycznych na Wileńszczyźnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, całkowity koszt zadania 24 000 zł, postulowana kwota dotacji 15 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Fundacja Upamiętnienia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka w Warszawie: propagowanie wiedzy o roli Wojska Polskiego w zwycięstwie Aliantów w oparciu o publikację, na przykładzie I Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka, całkowity koszt realizacji zadania 40 000 zł, postulowana kwota dotacji 40 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze: "Poprzez czynny wypoczynek budowanie pomostów ponad granicami państw - obozy integracyjne w Jeleniej Górze", całkowity koszt zadania 203 257 zł, postulowana kwota dotacji 134 765 zł. Przyznano 31 500 zł.
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: Nasza Polska w Sejnach, całkowity koszt zadania: 60 050 zł, postulowana kwota dotacji 32 000 zł. Przyznano 20 000 zł.
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: organizacja wypoczynku letniego dla młodzieży z Ukrainy - obozu żeglarskiego, całkowity koszt zadania 27 600 zł, postulowana kwota dotacji 19 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: V Forum Oświaty Polonijnej "Oświata polonijna na początku XXI wieku - stan i perspektywy" z programu pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza granicami kraju w ramach obchodów Roku Języka Polskiego, całkowity koszt zadania 240 415 zł, postulowana kwota dotacji 225 287 zł. Przyznano 200 000 zł, koszty pośrednie 26 000 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: konferencja poświęcona 70. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu w ramach programu promocji spraw polonijnych, całkowity koszt zadania 118 206 zł, postulowana kwota dotacji 112 643 zł. Postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku do czasu uzupełnienia informacji przez wnioskodawcę.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą, całkowity koszt zadania 3 115 481 zł, postulowana kwota dotacji 726 483 zł. Przyznano 231 264 zł, koszty pośrednie 30 064 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: szkoła letnia języka i kultury polskiej w Ułan-Ude, całkowity koszt zadania 90 465 zł, postulowana kwota dotacji 86 207 zł. Przyznano 86 207 zł, koszty pośrednie 11 206 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju, całkowity koszt zadania 131 544 zł, postulowana kwota dotacji 97 241 zł. Przyznano 60 000 zł, koszty pośrednie 7800 zł.
  • Fundacja "Centrum Solidarności" w Gdańsku: wystawa "Drogi do Wolności - przez Solidarność do Europy" (wersja łotewska), całkowity koszt zadania 77 500 zł, postulowana kwota dotacji 47 275 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku: wystawa "Drogi do Wolności - przez Solidarność do Europy" (wersja litewska), całkowity koszt zadania: 85 500 zł, postulowana kwota dotacji 59 850 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Fundacja "Centrum Solidarności" w Gdańsku: wystawa "Drogi do Wolności - przez Solidarność do Europy" (wersja estońska), całkowity koszt zadania 60 500 zł, postulowana kwota dotacji 47 190 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania", całkowity koszt zadania: 345 440 zł, postulowana kwota dotacji 63 218 zł. ZFP proponował przyznać 48 276 zł, przyznano 48 276 zł, koszty pośrednie 6276 zł (refundacja).
  • Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna w Gdańsku: Język polski - nasz język ojczysty, całkowity koszt zadania 71 925 zł, postulowana kwota dotacji 64 700 zł. Przyznano 32 000 zł.
  • Towarzystwo Kultury Języka w Warszawie: opracowanie, przetłumaczenie na języki Unii Europejskiej oraz wydanie broszury upowszechniającej podstawowe wiadomości o języku polskim w środowiskach polonijnych oraz w otoczeniu tych środowisk, całkowity koszt zadania 57 100 zł, postulowana kwota dotacji 10 000 zł. Przyznano 10 000 zł.
  • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Bytom: "Spod znaku Orła Białego" - Integracyjny obóz językowy dla młodzieży polskiej z Ukrainy i ze Śląska w Ośrodku Wypoczynkowym SILESIANA w Kokotku k/Lublińca, całkowity koszt zadania 49 290 zł, postulowana kwota dotacji 15 120 zł. Przyznano 15 120 zł.
  • Fundacja "Centrum Twórczości Narodowej" (CTN) w Warszawie: organizacja widowiska: "Szukając tego co łączy" w 70-tą rocznicę deportacji Polaków do Kazachstanu, całkowity koszt zadania 298 952 zł, postulowana kwota dotacji 231 952 zł. Wiosek został odrzucony.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie: udział Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie w promocji kultury polskiej w Kazachstanie, całkowity koszt zadania 100 800 zł, postulowana kwota dotacji 70 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: "Dzień Węgierskiej Polonii", oczekiwana kwota dotacji 8650 zł. Przyznano 8650 zł, koszty pośrednie 1124 zł.
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: utworzenie stałej wystawy "Tysiącletnie powiązania Polski i Węgier", postulowana kwota dotacji 14 500 zł. Przyznano 12 500 zł, koszty pośrednie 1 625 zł.

W związku z pismem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawie rezygnacji z zadania zleconego przez Prezydium Senatu uchwałą z 26 maja br. prezydium zdecydowało o jej uchyleniu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenia zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty adaptacyjne w Domu Polskim w Czerniowcach, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 22 500 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 1463 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 80 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 5200 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa szkoły z internatem z polskim językiem nauczania w Szaróweczce-Maćkowcach, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 250 000 zł. Przyznano 200 000 zł; koszty pośrednie 13 000 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont kościoła w Dobromilu, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 55 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 3 575 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty wykończeniowe sali przy kościele w Szaróweczce, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 50 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 3250 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa kościoła pw. św. Barbary w Borysławiu, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 16 000 zł. Wniosek został odrzucony.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Krzemieńcu, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 34 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 2210 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont pomieszczeń dla Centrum Polsko-Ukraińskiego w Chmielnickim, na Ukrainie, postulowana kwota dotacji 27 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 1755 zł.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Domu Polskiego w Daugavpils, na Łotwie, postulowana kwota dotacji 123 913 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 8054 zł.
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: przygotowanie pomieszczeń pod stałą wystawę "Tysiącletnie powiązania Polski i Węgier", postulowana kwota dotacji 45 350 zł. Przyznano wymienioną kwotę; koszty pośrednie 2947 zł.

Prezydium zwróciło uwagę na konieczność konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy przygotowywaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie kosztów remontu kościołów na dawnych Kresach, a także na to, by remonty odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków. Prezydium poprosiło przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o zwrócenie się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskanie informacji o stanie polskich zabytków na Wschodzie.

Wyrażono zgodę, by Senat pokrywa³ ¼ sk³adki rocznej przypadaj±cej na Polskź, a regulowanej przez Sejm i Senat proporcjonalnie do liczby pos³ów i senatorów w delegacji - na funkcjonowanie sekretariatu Konferencji Parlamentarnej Morza Ba³tyckiego.

Prezydium po raz kolejny powróciło do sprawy przygotowywanych projektów dwóch ustaw: pierwszej - o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą, oraz drugiej - o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodniono przeprowadzenie dalszych konsultacji w tej kwestii.

Poruszono sprawę przygotowania programu wieloletniego wsparcia Polonii i Polaków za granicą w poszczególnych krajach. Sprawa ta ma ogromne znaczenie w kontekście projektowanych, wymienionych wyżej ustaw.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na uroczystościach w 79. rocznicę powstania w obozie w Treblince

Ważne jest uświadomienie, zwłaszcza młodym pokoleniom, tej tragedii tak, aby takie konsekwencje już nigdy nie miały miejsca i aby ludzie nie pozostali obojętni - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce Davida Hurley’a, z którym rozmawiał m.in. o relacjach dwustronnych, wojnie w Ukrainie oraz wywołanym nią kryzysie energetycznym.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.