Narzędzia:

16 maja 2006 r.

16.05.2006

16 maja 2006 r. odbyło się 17. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium powróciło do sprawy zainicjowanej na poprzednim posiedzeniu, a dotyczącej koncepcji dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przedyskutowano projekt odpowiedniej ustawy. Rozważono możliwość utworzenia - na jej podstawie - Fundacji "Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą", której zadaniem byłoby poszerzenie zakresu możliwości udzielania pomocy i zabezpieczenie prawne obiektów finansowanych z budżetu i należących do Skarbu Państwa. Stwierdzono konieczność poproszenia prawników - konstytucjonalistów o opinie na temat projektowanej ustawy, a także przeprowadzenia konsultacji z Prezydium Sejmu oraz przedstawicielami administracji rządowej.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Komisję Zdrowia posiedzenia wyjazdowego na temat: "Realizacja Narodowego Programu Zdrowia w latach 1996-2005". Posiedzenie odbędzie się w Ciechanowie, w dniach 19-20 czerwca br. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na uroczystościach w 79. rocznicę powstania w obozie w Treblince

Ważne jest uświadomienie, zwłaszcza młodym pokoleniom, tej tragedii tak, aby takie konsekwencje już nigdy nie miały miejsca i aby ludzie nie pozostali obojętni - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce Davida Hurley’a, z którym rozmawiał m.in. o relacjach dwustronnych, wojnie w Ukrainie oraz wywołanym nią kryzysie energetycznym.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.