Narzędzia:

20 kwietnia 2006 r.

20.04.2006

20 kwietnia br. odbyło się 15. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu. Wnioski przedłożone zostały przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

I.A. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: III Zimowe Spotkania Rodaków Puławy - Kijów (refundacja). Całkowity koszt zadania - 52 400 zł, postulowana kwota dotacji - 29 500 zł. Przyznano 20 000 zł.
 • Stowarzyszenie "Willa Decjusza" w Krakowie: Badania naukowe mające na celu zebranie materiałów do napisania pracy doktorskiej pt. "Polak Ignacy Domeyko bohaterem narodowym w Chile". Koszt całkowity zadania - 21 728 zł, postulowana kwota dotacji - 5510 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. Całkowity koszt zadania - 66 850 zł, postulowana kwota dotacji - 39 800 zł. Przyznano 30 000 zł.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Letnie i zimowe szkoły języka polskiego w Mołdawii i na Ukrainie. Koszt całkowity zadania - 53 100 zł, postulowana kwota dotacji - 19 300 zł. Przyznano 14 800 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim: XII KAZIUKI - WILNIUKI, przedsięwzięcie artystyczne nawiązujące do tożsamości narodowej (refundacja). Całkowity koszt zadania - 65 000 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Przyznano 10 000 zł.
 • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka. Całkowity koszt zadania - 413 392 zł, postulowana kwota dotacji - 327 566 zł. Przyznano 150 000 zł, w tym koszty pośrednie 16 665 zł.
 • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program "Absolwent". Całkowity koszt zadania 234 111 zł, postulowana kwota dotacji 166 474 zł. ZFP proponował przyznać 150 000 zł, przyznano dotację w wysokości 130 000 zł, w tym koszty pośrednie - 13 932 zł.
 • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program "Ocalmy od zapomnienia". Całkowity koszt zadania - 122 080 zł, postulowana kwota dotacji - 94 982 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie: Organizacja VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej. Całkowity koszt zadania - 638 000 zł, postulowana kwota dotacji - 250 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł (z jednoczesną prośbą o przysłanie listy polonijnych uczestników kongresu w roku bieżącym oraz poprzednim).
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: Letnia szkoła języka polskiego. Całkowity koszt zadania - 71 925 zł, postulowana kwota dotacji - 64 700 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: Poznajemy Trójmiasto i Kaszuby. Pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży ze szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku. Całkowity koszt zadania - 155 700 zł, postulowana kwota dotacji - 140 100 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: Organizacja dwudniowej konferencji poświęconej aktualnym problemom studentów polonijnych w RP. Koszt całkowity zadania - 16 000 zł, postulowana kwota dotacji - 14 300 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: Dofinansowanie działalności i kosztów utrzymania drużyny sportowej (koszykarskiej) SMOK z Gdańska. Całkowity koszt zadania - 7600 zł, postulowana kwota dotacji - 5300 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: Dofinansowanie kursów języków obcych dla 110 studentów polonijnych w Polsce. Całkowity koszt zadania - 67 500 zł, postulowana kwota dotacji 57 000 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: Organizacja dwóch integracyjnych spotkań dla członków Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków. Całkowity koszt zadania - 13 000 zł, postulowana kwota dotacji - 9400 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" w Warszawie: Pobyt zdrowotno-wypoczynkowy dla dzieci ze Wschodu zagrożonych chorobami popromiennymi. Całkowity koszt zadania - 33 150 zł, postulowana kwota dotacji - 15 760 zł. Przyznano 10 000 zł.
 • Fundacja Młodej Polonii "Polska-Europa-Świat" w Warszawie: Warsztaty edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i nauczycieli polonistów ze Wschodu pt. "Ojczysty Szlak". Koszt całkowity zadania - 30 881 zł, postulowana kwota dotacji - 12 910 zł. Przyznano 10 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: II Wiosenne Spotkania Rodaków "Puławy - Kijów". Całkowity koszt zadania - 59 400 zł, postulowana kwota dotacji - 29 500 zł. Przyznano 25 000 zł.
 • Fundacja Tygodnika Powszechnego w Krakowie: "Semper Fidelis", rubryka poświęcona Polakom zamieszkałym poza granicami kraju. Pokrycie kosztów wydawniczych rubryki oraz bezpłatny kolportaż adresowany do środowisk polonijnych. Całkowity koszt zadania - 120 940 zł, postulowana kwota dotacji - 99 220 zł, przyznano 21 120 zł.
 • Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: X Forum Polonijne "Ojczyzna w łączności z Polonią świata". Całkowity koszt zadania - 101 580 zł, postulowana kwota dotacji - 48 180 zł. Wniosek został odłożony.
 • Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krëbane" w Brusach: XII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury Kaszubskiej", udział polonijnych zespołów folklorystycznych. Całkowity koszt zadania - 300 000 zł, postulowana kwota dotacji - 40 000 zł. Przyznano 26 800 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: VIII Polonijne Warsztaty Artystyczne. Całkowity koszt zadania - 91 500 zł, postulowana kwota dotacji - 45 500 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: "W służbie Narodu i Ojczyzny", Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Historii Uniwersytetów. Koszt całkowity zadania - 173 430 zł, postulowana kwota dotacji - 88 080 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2006 roku. Całkowity koszt zadania - 103 204 zł. Postulowana kwota dotacji - 103 204 zł. Przyznano 45 660 zł, w tym koszty pośrednie - 456 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2006 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto. Całkowity koszt zadania - 51 615 zł, postulowana kwota dotacji - 51 615 zł. Przyznano 40 000 zł, w tym koszty pośrednie 3487 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie obozu stacjonarnego dla dzieci i młodzieży polskiej z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach, na Ukrainie. Całkowity koszt zadania - 12 092 zł, postulowana kwota dotacji - 10 502 zł. Przyznano 10 502 zł, w tym koszty pośrednie 1000 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr". Całkowity koszt zadania - 80 500 zł, postulowana kwota dotacji - 22 000 zł. Przyznano 18 800 zł, w tym koszty pośrednie 1692 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Organizacja Olimpiady Języka Polskiego i Literatury oraz konkursu "Polskie Dyktando - Mistrz Ortografii" dla uczniów szkół polskich na Litwie. Całkowity koszt zadania - 22 600 zł, postulowana kwota dotacji - 19 600 zł. Przyznano 10 000 zł, w tym koszty pośrednie 765 zł.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: Letnia Szkoła Języka Polskiego i Przedsiębiorczości, połączona z praktykami zawodowymi dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Całkowity koszt zadania - 139 433 zł, postulowana kwota dotacji - 132 701 zł. Przyznano 111 806 zł.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: Utrwalanie polskości w środowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonijnych. Całkowity koszt zadania - 211 501 zł, postulowana kwota dotacji - 199 591 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych
  i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: 15-lecie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Całkowity koszt zadania - 38 830 zł, postulowana kwota dotacji - 17 120 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie: Nadbużańska kraina, bogactwo kultur i narodów. Warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla dzieci polskiego pochodzenia ze Wschodu. Całkowity koszt zadania - 136 850 zł, postulowana kwota dotacji - 112 650 zł. Przyznano 45 060 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: III Polsko-Ukraińska Konferencja "Dialog edukacyjny języka polskiego". Całkowity koszt zadania - 26 750 zł, postulowana kwota - 19 200 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie: Lato dla dzieci młodzieży polonijnej z Ukrainy. Całkowity koszt zadania - 60 140 zł, postulowana kwota dotacji - 29 500 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Promocja spraw polonijnych. Całkowity koszt zadania - 1 441 487 zł, postulowana kwota dotacji - 1 149 121 zł. Wniosek został odłożony, postanowiono poprosić Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" o przedstawienie bardziej uszczegółowionego wniosku na następnym posiedzeniu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie organizacji Festiwalu "Kwiaty Polskie" w 2006 r. Całkowity koszt zadania - 138 000 zł, postulowana kwota dotacji - 138 000 zł. Przyznano 100 000 zł, w tym koszty pośrednie 5400 zł.
 • Caritas Diecezji Płockiej w Płocku: Kolonie letnie z programem edukacyjnym dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie. Koszt całkowity zadania - 1 680 000 zł, postulowana kwota dotacji - 840 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu: Integracyjny obóz letni dla młodzieży polskiej z Doliny, Kałusza, Lwowa i Sądowej Wiszni i dzieci z najbiedniejszych rodzin z Bytomia. Całkowity koszt zadania - 49 290 zł, postulowana kwota dotacji - 19 600 zł. Wniosek został odrzucony.
 • Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni: Integracja dzieci sierot pochodzenia polskiego zza wschodniej granicy z krajem ich przodków. Całkowity koszt realizacji zadania - 162 700 zł, wnioskowana kwota dotacji - 96 200 zł. Przyznano dotację w wysokości 45 000 zł.
 • Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent" w Lublinie: Polacy za granicą, polskie rodowody, polskie znaki zapytania. Całkowity koszt realizacji zadania - 146 800 zł, postulowana kwota dotacji 60 000 zł. Przyznano 35 000 zł.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Kultura i dziedzictwo narodowe na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 814 941 zł, postulowana kwota dotacji - 1 814 941 zł. Przyznano 1 156 236 zł, w tym koszty pośrednie 150 310 zł (marszałek Bogdan Borusewicz zasugerował, by w sprawie dofinansowania produkcji filmu "Bramy, przez które wędrowała historia", przygotowywanego na obchody 750-lecia Lwowa, zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Prace konserwatorskie szczególnie zagrożonych zabytków w Metropolitarnej Katedrze Rzymskokatolickiej we Lwowie w ramach programu wspierania polskiej kultury poza granicami kraju. Koszt całkowity zadania - 554 974 zł, postulowana kwota dotacji - 529 416 zł. Przyznano 115 911 zł, w tym koszty pośrednie 13 511 zł.
 • Fundacja Ośrodka Karta w Warszawie: "Karta" z Polakami na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 124 800 zł, postulowana kwota dotacji - 108 000 zł. Przyznano 67 336 zł, w tym koszty pośrednie 5236 zł.

I. B. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Media polskie na Wschodzie. Całkowity koszt zadania - 187 000 zł, postulowana kwota dotacji - 187 000 zł. Przyznano 187 000 zł, w tym koszty pośrednie 12 155 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju. Całkowity koszt zadania - 4 893 098 zł, postulowana kwota dotacji - 3 455 802 zł. Przyznano 3 008 906 zł, w tym koszty pośrednie 391 158 zł.

II. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: nazwa zadania - Remont Domu Polskiego w Skrzeczoniu, w Czechach. Całkowity koszt zadania - 67 549 zł, wnioskowana kwota dotacji - 39 572 zł. Przyznano dotację w wysokości 39 572 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Domu Polskiego w Wędryni, w Czechach. Całkowity koszt zadania - 92 059 zł, postulowana kwota dotacji - 89 840 zł. Przyznano 89 840 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont świetlicy środowiskowej w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt zadania - 50 501 zł, postulowana kwota dotacji - 25 775 zł. Przyznano 25 775 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont przedszkola w Daugavpils, na Łotwie. Całkowity koszt zadania - 118 793 zł, postulowana kwota dotacji - 61 016 zł. Przyznano 61 016 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Doprowadzenie gazu do budynku Domu Polskiego w Bielcach, na Mołdawii. Całkowity koszt zadania - 29 590 zł, postulowana kwota dotacji - 28 877 zł. Przyznano 28 877 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont Domu Polskiego w Oziersku, w Rosji. Całkowity koszt zadania: 97 538 zł, postulowana kwota dotacji - 95 187 zł. Przyznano 95 187 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Budowa szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii. Całkowity koszt zadania - 1 773 221 zł, postulowana kwota dotacji - 100 535 zł. Przyznano 100 535 zł.

Celem prawidłowej realizacji powyższych zadań przyznano koszty pośrednie w wysokości 28 652 zł.

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Roboty renowacyjno-konserwatorskie pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie, na Ukrainie. Całkowity koszt zadania - 1 067 262 zł, postulowana kwota dotacji - 245 000 zł. Przyznano 120 000 zł, w tym koszty pośrednie 7800 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu zapoznało się z proponowanym projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na uroczystościach w 79. rocznicę powstania w obozie w Treblince

Ważne jest uświadomienie, zwłaszcza młodym pokoleniom, tej tragedii tak, aby takie konsekwencje już nigdy nie miały miejsca i aby ludzie nie pozostali obojętni - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce Davida Hurley’a, z którym rozmawiał m.in. o relacjach dwustronnych, wojnie w Ukrainie oraz wywołanym nią kryzysie energetycznym.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.