Narzędzia:

8 marca 2006 r.

08.03.2006

8 marca br. odbyło się 10. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystyny Bochenek, dotyczącą zorganizowania konkursu dla dziennikarzy polonijnych pt. "Moja ojczyzna to język polski". Z propozycją takiego konkursu zwrócił się do komisji Dział Prasowy Kancelarii Senatu. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie takiego konkursu, zaakceptowało przedstawiony regulamin, w tym wysokość nagród, oraz skład kapituły. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zgodę, by nagroda dla dziennikarzy polonijnych była nagrodą Marszałka Senatu RP.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację dotyczącą wzrostu o 1,50% uposażenia, diety parlamentarnej, ryczałtu na biura senatorskie oraz środków na pokrycie kosztów działalności klubów i kół parlamentarnych. Zarządzenie, podpisane przez marszałków obu Izb, obowiązuje od 1 stycznia br.

Rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań państwowych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą o dotację z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

I. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

1. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Media polskie na Wschodzie - 2 787 000 zł. Przyznano 2 581 700 zł, w tym koszty pośrednie do 332 121 zł.

2. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - 8 246 133 zł. Przyznano dotację w wysokości 7 870 100 zł, w tym koszty pośrednie do 13%.

3. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: <<Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne: "Śląsk - Beskidy 2006">> - 517 241 zł. Przyznano dotację w wysokości 373 953 zł, w tym koszty pośrednie do 13%.

II. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie - część II

1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Rozbudowa szkoły podstawowej w Egliszkach, na Litwie - 700 668 zł. Przyznano wnioskowaną kwotę, w tym koszty pośrednie do 6% przyznanej dotacji.

2. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Remont przedszkola w Solecznikach, na Litwie - 570 749 zł. Przyznano wnioskowaną kwotę, w tym koszty pośrednie do 6% przyznanej dotacji.

3. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont klas w szkole ogólnokształcącej w Iwanofrankowsku, na Ukrainie - 150 000 zł. Przyznano wnioskowaną kwotę, w tym koszty pośrednie do 6% przyznanej dotacji.

4. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty renowacyjno-konserwatorskie pomnika A. Mickiewicza we Lwowie, na Ukrainie - 245 000 zł. Postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku do czasu uzyskania opinii placówki konsularnej we Lwowie.

Prezydium uznało potrzebę wszczęcia prac nad ustawowym uregulowaniem sprawowania przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W związku z przewidywanym uchwaleniem przez Sejm ustaw, których wejście w życie przewidziane jest w końcu marca - początku kwietnia br., marszałek rozważył decyzję o ewentualnym przyśpieszeniu o tydzień najbliższego posiedzenia Senatu, które mogłoby odbyć się w dniach 29 - 30 marca br.

Prezydium przedyskutowało problem, jaki stwarza bardzo krótki termin rozpatrzenia ustaw napływających z Sejmu. Stwierdzono, że wpisywanie przez ustawodawcę obowiązującego, bardzo krótkiego okresu, narusza regulaminowe terminy rozpatrywania ustaw i nie daje wystarczającego czasu na zapoznanie się z przysłanym materiałem przez komisje senackie. Marszałek Bogdan Borusewicz postanowił rozmawiać w tej sprawie z marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację podaną przez wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o włączeniu "Dni Jana Kochanowskiego", organizowanych w Radomiu w dniach 23-24 czerwca br., w uroczystości ogłoszonego przez Senat RP "Roku Języka Polskiego".

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na uroczystościach w 79. rocznicę powstania w obozie w Treblince

Ważne jest uświadomienie, zwłaszcza młodym pokoleniom, tej tragedii tak, aby takie konsekwencje już nigdy nie miały miejsca i aby ludzie nie pozostali obojętni - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Gubernatorem Generalnym Związku Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce Davida Hurley’a, z którym rozmawiał m.in. o relacjach dwustronnych, wojnie w Ukrainie oraz wywołanym nią kryzysie energetycznym.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.