Narzędzia:

1 marca 2006 r.

01.03.2006

1 marca br. odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia zaakceptowano przedstawiony podział zadań członków Prezydium Senatu. Wicemarszałkowie zobowiązali się do:

 • przyjmowania delegacji różnego szczebla zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu;
 • przyjmowania ambasadorów zgodnie z dyspozycją marszałka Senatu;
 • uczestniczenia w oficjalnych uroczystościach;
 • pełnienia dyżurów w Senacie zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • zastępowania marszałka podczas jego nieobecności w Senacie.

Ponadto każdy z wicemarszałków przyjął na siebie dodatkowe obowiązki.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

 • nadzorowanie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi senatorów;
 • nadzorowanie spraw związanych ze zgłaszaniem marszałkowi Senatu przez przewodniczących klubów i kół oraz senatorów danych, o których mowa w art. 18 ust. 3a i art. 23 ust. 4a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

 • podpisywanie pism w zastępstwie marszałka Senatu;
 • koordynacja prac komisji Senatu.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

 • nadzorowanie spraw związanych z opieką Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

 • z upoważnienia marszałka Senatu usprawiedliwianie nieobecności senatorów na posiedzeniach Senatu i komisji senackich;
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami samorządowymi.

Podczas posiedzenia powrócono także do rozpatrzenia projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2006. Stwierdzono, że nowy projekt uwzględnia sugestie przedyskutowane na poprzednim posiedzeniu, 22 lutego br. Uchwała została podjęta.

Prezydium zapoznało się z odpowiedzią przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, dotyczącą zastosowania art. 50 Regulaminu Senatu. W wyniku dyskusji prezydium zgodziło się, że zgodnie z przyjętym zwyczajem zarówno w Sejmie, jak i Senacie, przedstawiciel rządu może wystąpić w każdej fazie procedowania, aczkolwiek możliwość taka - choć utrwalona zwyczajem - jest sprzeczna z regulaminem. Celem ostatecznego wyjaśnienia postanowiono sprawę odłożyć do następnego posiedzenia prezydium, na które ma być zaproszony przewodniczący komisji senator P.Ł.J. Andrzejewski.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski zgłosił potrzebę zorganizowania konferencji - spotkania z przewodniczącymi różnych organizacji samorządowych. Wstępny termin to 12 kwietnia br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.