Narzędzia:

9 maja 2003 r.

09.05.2003

9 maja 2003 r. odbyło się 43. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę wiceprzewodniczącej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Ireny Kurzępy i wyraziło zgodę na zorganizowanie we Wrocławiu w dniach 2-3 czerwca br. wyjazdowego posiedzenia komisji na temat: "Kształcenie nauczycieli i trenerów w instytucjach dydaktycznych". Odbędzie się ono na zaproszenie władz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, której rektorem jest przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Wychowania Fizycznego. Wyrażono zgodę, by Kancelaria Senatu sfinansowała koszty delegacji służbowej sekretarza komisji.

Prezydium przychyliło się do prośby Andrzeja Muszyńskiego, dyrektora Społecznego LO w Warszawie im. Króla Sedzonga Wielkiego i wyraziło zgodę na udostępnienie sali obrad Senatu 2 czerwca br. w celu zorganizowania w niej II Narodowej Sesji Modelu Parlamentu Europejskiego. W sesji weźmie udział młodzież szkół średnich z 16 województw.

Prezydium zapoznało się z pismem Janusza Michaluka, p.o. dyrektora naczelnego Teatru Nowego w Łodzi. Stwierdzono brak podstaw do działania zgodnego z żądaniem wyrażonym w piśmie. Odpowiedź w tym duchu do J. Michaluka ma przygotować dyrektor Piotr Świątecki.

Omówiono sprawy związane ze spotkaniem Polonii z krajów Unii Europejskiej w Senacie w dniach 9-10 maja br. Nie zgłoszono uwag do zaprezentowanego programu. Wysłuchano informacji dotyczącej zaplanowanej na 10 maja br. o godz.14.00 konferencji prasowej na temat: "Podsumowanie konferencji Polonii z krajów UE" z udziałem gości: Ireny Anders, Heleny Miziniak - prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Ryszarda Kaczorowskiego - prezydenta II RP na uchodźstwie oraz marszałków Sejmu i Senatu. Do około 120 tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych wystosowano informację o konferencji i zaproszenia. Zgodzono się, że dziennikarze będą mieć wstęp na salę obrad i możność filmowania nie tylko z loży prasowej.

Prezydium wysłuchało informacji przedstawionej przez szefa Kancelarii Senatu Adama Witalca dotyczącej kontroli wykonania budżetu państwa w 2002 r. w części 03 - Kancelaria Senatu przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 10 grudnia 2002 r. do 8 kwietnia 2003 r. W wystąpieniu pokontrolnym NIK pozytywnie oceniła wykonanie przez Kancelarię Senatu budżetu w 2002 r., stwierdziła prawidłowe ewidencjonowanie zaangażowanych wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym. Stwierdziła też zrealizowanie w całości wniosków pokontrolnych NIK z wykonania budżetu państwa za 2001 r. Stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia nie miały negatywnych następstw dla wykonania budżetu. Marszałek Longin Pastusiak podziękował szefowi Kancelarii Senatu A. Witalcowi, dyrektor Biura Finansowego Mariannie Wąsowskiej-Napierale oraz wszystkim pracownikom kancelarii, którzy swą rzetelną pracą przyczynili się do uzyskania wysokiej oceny pokontrolnej NIK-u.

Dyrektor generalny Piotr Miszczuk zasygnalizował kolizję terminu wyjazdu senatorów - obserwatorów w Parlamencie Europejskim - z terminami posiedzeń komisji senackich, w wyniku której dochodziło do braku kworum.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

Dnia 23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.