Narzędzia:

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

09.09.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki 9 września 2022 r. przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w RP Jego Ekscelencję Sun Linjianga. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących relacji polsko-chińskich oraz roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Ambasador Sun Linjiang podziękował Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za jego dotychczasowe zaangażowanie w kontakty z Chinami i przekazał pozdrowienia od Przewodniczącego Komitetu Krajowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej oraz Przewodniczącego Komitetu Stałego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Poinformował o gotowości obu instytucji do dalszej współpracy z Senatem RP.

W trakcie rozmowy poruszono zagadnienia związane z handlem pomiędzy dwoma krajami i inwestycjami bezpośrednimi. Rozmawiano w szczególności o możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin, potrzebie liberalizacji dostępu do chińskiego rynku oraz inwestycjach, które strona chińska jest gotowa zrealizować w Polsce w branży transportowej i logistycznej. Ambasador przekazał, że chińskie władze zniosły kolejne restrykcje wjazdowe wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 i że wzrasta liczba wiz wydawanych przez chińskie służby konsularne w Warszawie. Z tych sprzyjających warunków skorzystają w jego ocenie nie tylko przedsiębiorcy, ale również studenci i w niedługim czasie turyści.

Marszałek Senatu i Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi szerszego formatu współpracy Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Rozmawiali również o napięciach w różnych częściach świata, odnosząc się m. in. do sytuacji na Ukrainie i działań dyplomatycznych, w tym działań z chińskiej inicjatywy, służących zarówno przywróceniu pokoju, jak i ustabilizowaniu światowej gospodarki.

Marszałek Senatu zachęcał władze chińskie do wyrazistego potępienia agresji Rosji na Ukrainę wskazując, że wojna na terytorium Ukrainy rzutuje na sytuację na całym świecie i zaburza wiele dziedzin życia, od gospodarki po względy humanitarne i bezpieczeństwo energetyczne.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował Ambasadora Sun Linjianga o swoich dotychczasowych kontaktach z chińskimi ośrodkami medycznymi odnosząc się z uznaniem do osiągnięć chińskich torakochirurgów, którzy w jego ocenie praktykują na najwyższym, światowym poziomie.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

„Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu