Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

sprawy międzynarodowe 19.07.2022
fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

19 lipca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce. W spotkaniu wzięli udział także Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marcin Bosacki.

Marszałek Tomasz Grodzki i minister Ararat Mirzoyan zwrócili uwagę, że Ormian i Polaków łączą historyczne, ponad 650-letnie więzi z czasów licznego osiedlania się Ormian na polskich ziemiach. Z kolei obchodzoną niedawno 30. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii uznali za dobrą okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie współpracy dwustronnej i poczynienia nowych planów. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że mimo trudnej sytuacji międzynarodowej oraz złożonych uwarunkowań geopolitycznych – zarówno w sąsiedztwie Armenii, jak i Polski – należy poszukiwać możliwości dalszego pogłębiania współpracy dwustronnej w duchu wzajemnego zrozumienia. Wyraził także uznanie dla Ormian mieszkających w Polsce.

Podczas spotkania poruszono także sprawy związane z procesem stabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym i normalizacji stosunków między Armenią i Azerbejdżanem. Rozmawiano także o zaangażowaniu instytucji Unii Europejskiej w proces pokojowy między obydwoma krajami. Minister Ararat Mirzoyan, który w przeszłości sprawował w Armenii urząd przewodniczącego parlamentu, podkreślił znaczenie międzynarodowego porządku prawnego, zasadę poszanowania niepodległości i integralności terytorialnej państw, a także rolę, jaką odgrywają kontakty międzyparlamentarne w budowaniu wzajemnego zaufania między państwami. Zachęcał do intensyfikacji współpracy między Senatem RP i Zgromadzeniem Narodowym Republiki Armenii. Rozmowy dotyczyły także rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Armenią, która nabrała w ostatnim czasie dynamiki za sprawą nabycia pakietu większościowego akcji Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.