Narzędzia:

Parlamentarne Forum Wywiadu i Bezpieczeństwa z udziałem Wicemarszałka Senatu

08.07.2022

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński uczestniczył w 21. edycji Parlamentarnego Forum Wywiadu i Bezpieczeństwa, która obradowało w Bukareszcie w dniach 6-8 lipca br. pod hasłem The War in Ukraine: Reshaping the Global Security Map.

Wydarzenie to zgromadziło parlamentarzystów, urzędników państwowych, ekspertów wysokiego szczebla z  całego świata, organizacje międzynarodowe, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskie i sektora prywatnego, którzy dyskutowali  między innymi o cyberwojnie, szpiegostwie, wrogich inwestycjach zagranicznych, handlu ludźmi i nowy technologiach.  Uczestnicy zgodzili się, że obecnie jesteśmy świadkami poważnych zmian na regionalnej mapie bezpieczeństwa po inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, kluczowe jest posiadanie praktycznej platformy dialogu, która promuje silną współpracę między globalnymi decydentami.

Delegaci na Forum wyrazili także solidarność z Ukrainą i milionami jej obywateli, którzy zostali pozbawieni wolności i swobód i zmuszeni do ucieczki z kraju ogarniętego wojną.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.